Кроки до інтелектуального лідерства українців на регіональному та глобальному рівнях

Головне завдання кожного українця – щоденними ефективними діями підтримувати високий український дух державотворення та розбудови сильної української держави, економіки, освіченого і демократичного суспільства.

Україна за аналогом Франції потребує дієвої підтримки центральної і місцевої влади та громадян в охопленні на 90% інформаційного і гуманітарного простору українською мовою як державною. На кремлівські закиди, щодо «порушення прав масковинськогаварящего насєленія» необхідно відсилати на сайти уряду та місцевої влади Франції.

Московини. які проживають в Україні та підтримують проекти Кремля, є фактичними колаборантами. Їх відповідальність має бути законодавчо врегульована шляхом запровадження статті у Кримінальномі кодексі України «колаборанство». Діюча стаття «державна зрада» лише в незначній частині кваліфікує спектр злочинів, які відповідають  правовим визначенням колаборанства.

Коли в повітрі так багато флюїдів («московинського світу» – авт.), дуже легко їх вдихнути (Д.Фрайд, Д.Х.Хенсон. Rework. Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2016 – 288 с.).

Відновлення територіальної цілісності і суверенітету України на окупованій Кремлем території Криму та Донбасу передбачає не лише встановлення контролю над українсько-московинським кордоном, а й введення в дію законів України на цих територіях без будь-яких приставок особливого статусу.

Вибори на деокупованих територіях можливі лише за 17 років. Цей термін є необхідним для усвідомлення мешканцями масштабу і глибини знаходження в полоні московинської пропаганди за аналогом 17-річного періоду відходу німців від нацистської пропаганди з моменту її припинення.

Покликання українців. Розбудова сильної, життєздатної та конкурентоспроможної держави, економіки та суспільства.

Ключові перепони. Наднизький рівень мовної, гуманітарної, історичної, правової, фінансової і економічної культури і, як наслідок, українського державницького мислення громадян, насамперед старших 25 років.

Зараз відбувається суцільна імітація сучасного духовного українського виховання в сім’ях, садочках, школах, ПТУ, ВНЗ, а також очевидним є орієнтування в усіх закладах і установах освіти не на лідерів і талановиту молодь, а на двієчників і посередність. Ця сіра маса невдах створила домінуючий, психологічний настрій на засудження тих дітей, які мають потяг і здібності до знань, називаючи їх принизливим словом «ботани».

Наступне – це засилля чужої мови, культури, історії в усіх місцях перебування громадян України на власній землі та за її межами. 99% цього засилля складає штучно створена у XVII-XVIII ст. московинська, а також угорська і румунська мови.

Суцільне незнання сучасної української мови, історичної науки співробітниками СБУ, поліції, прокуратури, суддями, працівниками науки, освіти і культури призводить до реваншистських проявів у діях правоохоронної системи, представників місцевої влади, сфери освіти, культури і науки по співпраці з тітушками проти громадян України, які намагались блокувати кремлівські проекти дестабілізації і розколу України в рамках т.зв. московського «бєссмертнава палка» 09.05.2017 в мм. Києві, Дніпрі, Одесі, Мелітополі та ін. Це проходило на фоні повної зневаги до героїзму українців, проявленого у боротьбі з нацизмом і московитами, насамперед у роки Другої світової війни та ігнорування злочинів кремлівського військового командування по масовому знищенню українців шляхом «живого розмінування» території перед наступами військ.

Перебування при владі на всіх рівнях кількох сотень тисяч осіб, які є носіями «московинського духу» і кремлівських планів реваншизму веде країну до остаточної ліквідації української держави і суспільства. Практично неприкритими кремлівськими платформами по розколу і демонтажу української держави і суспільства є весь без виключення олігархат  та його політичні проекти – «Партія регіонів», «Опозиційний блок», «Відродження», в значній мірі «Батьківщина», «Радикальна партія», а також інформаційні проекти Кремля – «Інтер», «Україна», «112», «К1» та решта телеканалів і видань (крім окремих проектів «5 каналу» – «Машина часу», «ICTV» – «Антизомбі» і т.ін.).

У закладах науки, освіти і культури триває насаджування штампів кремлівської пропаганди – «гасударства полнастью устранилась» тощо.

Наднизький рівень захисту української  держави і її громадян від розвідувально-підривних акцій спецслужб Кремля як на терторії України, так і за її межами (проведення дискредитаційної акції проти сина президента України з використанням символіки країни-оккупанта і т.д. )

Імітація США та країнами НАТО ефективної підтримки України. Це стосується відсутності розгортання проектів у галузі військово-технічного співробітництва, спрямованих на переозброєння вітчизняної армії, поставок контрбатарей без надання кодів доступу; безпілотників із системами аналогового, а не цифрового зв’язку; систем військового зв’язку без ретрансляторів.

Характерною є пропозиція до співпраці з Україною підприємств Франції та Ізраїлю, які достатньо вірогідно мають налагоджені зв’язки з Кремлем.

Вимоги українського суспільства до посадовців зі створення умов для реалізації місії українства:

 1. Термінова реалізація «Плану Маршала» для України у співпраці із Францією, Швецією, Литвою, Канадою, Японією, Австралією та іншими країнами. Достатньо актуальним є прояв державницьких дій керівництва США щодо ключової участі уряду цієї країни у модернізації України. Метою цього має стати створення високоефективного санітарного кордону багатої країни-України з московинським світом.
 2. Нарощування на порядок динаміки та якості структурних реформ в Україні на основі публічного взяття урядовцями всіх рівнів персональної відповідальності за успішну реалізацію реформ у тих чи інших галузях:
 • Президентом України – за розробку і впровадження «Стратегії національних інтересів України» в короткостроковій та довгостроковій перспективі – «плану Маршала»; створення сучасної високомобільної та найефективнішої армії в Європі; найдієвішої і найінтелектуальнішої дипломатії; найуспішнішої системи креативного руйнування корупційної складової у всіх сферах суспільно-економічного життя; сучасної модерної гуманітарної політики на основі швидкого і динамічного покриття на 90-95% інформаційного простору українською мовою як державною щляхом введення відповідних квот;.
 • Прем’єр-міністром України – за якісне і оперативне сприяння президенту України у розробці «плану Маршала» до основи якого має бути покладено модель динамічної децентралізації та деолігархізації соціально-економічної сфери на основі реального захисту прав власності, формування середнього класу.
 • Кожним членом Кабінету міністрів України – за творчу реалізацію міжсекторальних реформ, насамперед у соціальній сфері – охороні здоров’я, науці, освіті, правоохоронній діяльності, економіці та фінансах.
 • Керівниками громад, районів, областей, підприємств з державною та комунальною формами власності зі створення максимально сприятливого інвестиційного клімату, впровадження акціонерних форм власності з максимальним стимулюванням найманих працівників до високопродуктивної праці та отримання дивідендів.
 • Публічне озвучення кожним депутатом Верховної Ради України персональної відповідальності за розробку вкрай актуальних законопроектів з реалізації «плану Маршала» у відповідній сфері.

Дії громадян України:

 1. Створення у кожній громаді креативних українських державницьких груп, із залученням українських науковців-державників для щоденного потужного розширення українського гуманітарного, соціального і економічного простору. Кожна хвилина, витрачена на будь-яку дискусію з московином є втраченим цінним ресурсом з проведення швидких і якісних змін в Україні. Інформаційне сприяння московинам має базуватись на відсиланні їх на сайт журналу «Українский тиждень» та інші українські видання.
 2. Контроль з боку громадськості має передбачати висвітлення інформації щодо переліку посадовців, які самоусунулися від конкретної державотворчої діяльності. Особливо актуальним є висвітлення інформації в кожній громаді щодо працівників сфери науки, освіти, культури, охорони здоров’я, які є відкритими, або прихованими виконавцями кремлівських проектів поширення «цінностей московинського світу».
 3. Приведення назв діючих кремлівських проектів до їх реального змісту:
 • «Українська православна церква. Києвська метрополія» – реально ж «Московська православна церква»;
 • «Опозиційний блок» – реально «Опозиційний до української держави і народу блок»;
 • «Вєсті» – реально «Вєсті Крємля»;
 • Телеканал «Інтер» – реально «Інтерканал Московії»;

Дії Президента Україні, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України:

 1. Запрошення найуспішніших науковців (В. Горбуліна, А. Гальчинського, Е. де Сото, Т. Пікетті, Е. Райнерта), експертів і підприємців(П. Тілля, І. Маска, Б. Гейтса) та політиків (Дж. МакКейна, Т. Блера) та інших як «думаючих танків», для обґрунтування стратегічних та короткострокових національних інтересів України й точок їх співпадіння з національними інтересами США, Франції, Канади, Великої Британії, Німеччини та іншими потенційними союзниками («план Маршала»). Цей науково-аналітичний продукт має стати дорожньою картою з виконання на найближчі 5 та 25 років угод України із зазначеними державами. Найкращим чином координуючу місію може виконати фонд П. Порошенка.
 2. У Верховній Раді України та Кабінеті Міністрів України, а також на обласних і районних рівнях створити позаштатні науково-експертні групи для щоденної скоординованої діяльності з проведення реальної модернізації країни.
 3. Інтелектуальний темп діяльності кожної інституції в Україні має перейти в режим якісного і динамічного випередження на порядок задумів і дій Кремля та його союзників, а також країн ЄС і решти держав світу.
 4. Надання у режимі реального часу на інтернет-ресурсах переліку прізвищ посадовців та їх контактів кожної державної і комунальної установи, які персонально відповідальні за вирішення конкретних питань проведення модернізації у тій чи іншій сфері.
 5. Що стосується сектору безпеки, то необхідне впровадження сучасних технологій інформаційного і правового захисту інтересів держави і громадян від спецслужб Москви по нанесенню реальних збитків українській державі. Прийняття Верховною радою України змін до кримінального кодексу – статті «колаборанство».
 6. Надання повної інформації громадянам України, а також московинам, власникам паспортів громадян України, які є усвідомленою (97%) та неусвідомленою (3%) п’ятою колонною Кремля у відкритій та прихованій пропаганді «московинського світу» щодо сутності проектів «московинського бєзсмєртнага палка»; телеканалів «Інтер», «Україна»; газети «Сегодня» та інших про:
 • «Роль українців у захисті українських земель та світу від нацистів»;
 • «Роль українців у захисті українських земель та світу від кремлівських окупантів»;
 • «Роль інших народів у захисті українських земель від нацистів»;
 • «Роль інших народів у захисті українських земель від кремлівських окупантів».
 1. Створення сучасних Інтернет-платформ за аналогом тих, які розкривають злочини кремлівських окупантів в організації та проведенні голодомору, щодо ролі українців у захисті світової цивілізації від окупантів усіх “мастей”. Зазначене має ґрунтуватися на наукових дослідженнях у рамках «Книги національної пам’яті».
 2. Реалізація проектів «Міфи Московії – минуле та сучасне» з розкриттям технологій гібридної війни Кремля; з відновлення історичної і культурної пам’яті, розкриття героїзму українського народу, із захисту України в роки Другої світової війни та розвінчування міфів про «Велікаю атєчєствєнаю вайну»

Розгортання в кожній громаді патріотичного руху «Сучасний захисник української держави».

 1. Запровадити сучасні стандарти освіти, які захищають успішних дітей та орієнтують навчальний процес на відмінників. Актуальною є імпелементація стандартів Франції, згідно яких учень, який отримав незадовільну оцінку хоча б з одного предмету, залишається на повторний рік навчання. Крім цього, державне атестування школярів 9-их класів передбачає допуск до подальшого навчання в школі тільки після здачі іспиту. Зафіксований факт списування студентом має своїм наслідком негайне виключення з ВНЗ без права поновлення.
 2. СБУ спільно з СЗР забезпечити захист підприємств ВПК від розвідувально-підривної діяльності спецслужб Кремля проти підприємств ВПК з позицій фірм іноземних держав.

Олександр Корнійчук