Cитуація з призначеннями Президентом України суддів на посаду набула критичного характеру

Звернутися до Глави держави з таким листом, зауважує Голова Верховного Суду України, змушує питання, яке за Конституцією України є виключною компетенцією Президента України і вирішення якого має істотне значення для стану правосуддя в Україні. Йдеться про призначення на посаду професійного судді вперше, яке здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради юстиції (частина перша статті 128, частина перша статті 131 Конституції України).

Упродовж тривалого часу, наголошується в листі, Президент України не здійснює таких призначень, чим фактично заблоковано формування суддівського корпусу України за рахунок призначення суддів на посаду вперше. Останній указ про призначення суддів було видано ще на початку листопада минулого року.

Та й попередні укази про призначення суддів видавалися у 2008 році з великими перервами у часі, констатує Голова Верховного Суду України. До того ж їхній аналіз свідчить про вибірковий підхід при включенні кандидатур на ці посади до указів Президента України, коли кандидати на посади суддів в одні суди призначалися практично без затримок після надходження подання Вищої ради юстиції, а рішення щодо кандидатів в інші суди відкладалися на багато місяців. Зокрема, наголошує Василь Онопенко, це чітко простежується на призначеннях суддів уперше до районних судів м. Києва.

На даний час ситуація з призначеннями Президентом України суддів на посаду вперше набула критичного характеру, підкреслює Голова Верховного Суду України. За наявною інформацією, внаслідок тривалих затримок у вирішенні Президентом України цих питань на сьогодні у Секретаріаті Президента України накопичилося понад 250 подань Вищої ради юстиції щодо призначення на посаду судді вперше. Це становить майже чверть існуючих вакансій у місцевих судах, зокрема й спеціалізованих. До того ж, зауважує Василь Онопенко, не розглянутими Президентом України залишаються подання, внесені йому ще рік тому – у лютому-березні 2008 року.

Таке масове накопичення у Секретаріаті Президента України вказаних подань, чого не було у всі попередні роки виконання Президентом України цієї функції (за поданням Вищої ради юстиції Президент України призначає суддів на посади вперше з 1998 року), не можна пояснити, переконаний Голова Верховного Суду України, об‘єктивними факторами, пов‘язаними зі складнощами підготовки проектів указів про призначення суддів, необхідністю проведення відповідних перевірок тощо. Вочевидь, наголошує Василь Онопенко, основні причини цього носять суб‘єктивний характер і полягають або у недбалому виконанні службових обов‘язків, або ж у свідомому зловживанні посадовими повноваженнями із забезпечення виконання Главою держави конституційної функції – формування корпусу професійних суддів шляхом призначення вперше на посаду суддів.

Голова Верховного Суду України вважає, що тривале невирішення Президентом України питань щодо призначення суддів на посади істотно ускладнює нормальну діяльність судів і негативно позначається на здійсненні ними правосуддя. Через незаповнення існуючих вакансій посад суддів багато судів працюють у половинному складі, а в ряді випадків – навіть менше половини складу суду. В окремих випадках з цієї причини, наголошується в листі, деякі з місцевих судів невдовзі взагалі не зможуть діяти як судові органи. 

Це призводить, резюмує Василь Онопенко, і до надмірного зростання навантаження на працюючих суддів місцевих судів, у яких і за умови повного заповнення штату суддів завантаженість є найбільшою з усіх судів, погіршення оперативності та якості розгляду судових справ, а отже – зниження рівня судового захисту прав і свобод людини та громадянина.

Враховуючи викладене, Голова Верховного Суду України звертається з проханням до Президента України вжити заходів щодо невідкладного вирішення питання про призначення на посади суддів осіб, які пройшли передбачену Конституцією та законами України процедуру добору на суддівську посаду і стосовно яких Вища рада юстиції внесла Президенту України відповідне подання. 

Пресс служба Верховного Суду України