Створення адаптивної системи національної безпеки України з упередження диверсійно-терористичних дій спецслужб Кремля

Задум кремлівських та польських шовіністів. Щоденне нарощування хвилі антиукраїнських настроїв і почуттів московинськими, польськими та ін. шовіністами з метою ліквідації української держави і суспільства.

Характерні тенденції. Суттєве зростання підтримки антиукраїнських настроїв та емоцій у Московії, Польщі, на окупованих територіях в Криму і Донбасі, Придністров’ї та ін. Особливо показовим є зростання, за окремими експертними оцінками, шовіністичних польських настроїв серед «п’ятої колони» – власників українських паспортів в м. Львові із числа осіб польської національності. Вони гуртуються навколо ЗМІ, що видаються польською мовою у м. Львові.

Стратегічний напрям шовіністичної пропаганди московитів та поляків. «Українці – це не окрема нація, а населення, яке є часткою польської або московинської нації»; «українці, хто всіма доступними методами, включаючи використання зброї, насамперед під час ІІ світової 2 війни виборювали незалежність України – бандити та зрадники. Насамперед це стосується представників ОУН УПА та дивізії «Галичина»».

Історична довідка. Згідно ґрунтовних досліджень всесвітньо визнаного історика Я.Дашкевича («…Учи не ложними устами правду сказать», «Майстерня історика», «Постаті» та ін.) завдяки масовому героїзму воїнів УПА при суцільній підтримці місцевого населення стала можливою десятирічна збройна боротьба з 1942 по 1952 рр. ОУН-УПА проти військово- чекістської машини Кремля та Польщі. Важливо враховувати, що абсолютна більшість українців, які були на службі у дивізії «Галичина» зробили це за рекомендацією батьків та друзів для здобуття належного рівня військової підготовки, зброї і негайного переходу до лав УПА. Скоєння окремими вояками українського визвольного руху злочинів потребує кваліфікованого розслідування і ніяким чином не може впливати на роль і місце масового визвольного руху українського народу проти окупантів різних мастей. Вищезазначені висновки стосовно героїчної ролі ОУН УПА у збройній боротьбі за незалежність української держави визнані світовим товариством вчених-науковців.

Події. Скоєння в інтересах Кремля та шовіністів Польщі спецслужбами Московії із можливим залученням «п’ятої колони» України диверсійних актів на могилах загиблих поляків та українців від рук німецьких нацистів та НКВС відповідно в с. Гута-Пеняцька Львівської області 10.01.2017 та у с. Биківня у м. Києві 25.01.2017.

Правова оцінка. В Умовах війни московських і польських шовіністів проти України вандалізм фактично є диверсією і підпадає під компетенцію органів СБУ. В діях співробітників СБУ, місцевої влади у с. Гута-Пеняцька, с. Биківня та м. Києва є ознаки скоєння злочину за ст. 367 КК України – «Службова недбалість».

Політичні наслідки. Підняття на вищий рівень стану шовінізму в Московії та Польщі; дискредитація української держави та суспільства в очах міжнародної спільноти; показ безпорадності правоохоронної системи, громадян, місцевої влади по захисту честі та гідності України.

Наслідки для військової безпеки. Чергова хвиля московинського шовінізму в Московії і Польщі для виправдання широкомасштабного вторгнення в Україну та її окупації.

Причини домінування московинського і польського шовінізму в культурному просторі власних країн та в Україні:

1. Бездіяльність Кабінету Міністрів України, правоохоронної системи в ході масових актів вандалізму московинсько-польськими шовіністами на території Польщі у 2014-2016 рр. по знищенню пам’ятників воїнам УПА – борцям за українську державність на українських етнічних землях. Це дозволило сформувати широке шовіністичне середовище для підтримки прийняття антиукраїнських рішень Сеймом і Сенатом Польщі у 2016 р.

2. Пасивність українських науковців у проведенні ґрунтовних досліджень із залученням міжнародної наукової спільноти по вивченню правдивої історії визвольної боротьби українського народу за свою незалежність і державність.

3. Утримання олігархатом України інформаційного контролю і фінансової влади для проведення антидержавних і антиукраїнських реваншистських акцій – «Сєвєродонецьке зібрання» «п’ятої колони» у 2005 р. і т.п.

4. Відсутність мінімально необхідної критичної маси українських державників в середовищі правоохоронної системи, насамперед фахівців СБУ, які б мали високий фах професійної підготовки в т.ч. з питань історії визвольної боротьби українського народу та послуговувались на службі та в побуті українською мовою.

Дії спецслужб Московії по проведенню диверсійно-терористичних актів в Україні та за її межами. Враховуючи результати аналізу дій спецслужб Московії по підриву будинків власних громадян для вмотивування фізичної ліквідації чеченців та військової окупації Чечні, а також нагнітання істерії в ході підготовки окупації території Грузії, Молдови та України вищезазначені диверсійні акти проводяться озброєними людьми, які пройшли спеціальну диверсійно-терористичну підготовку в терористичних центрах Московії. Особливістю цих злочинів є використання тактики прикриття з траси, з лісу в ході скоєння диверсійного акту з максимальною ліквідацією доказової бази. Особливісті зухвалих терористично-диверсійних дій Кремля в Україні. Вбивство журналіста П. Шеремета, замах на вбивство народного депутата України А.Геращенко, підрив пам’ятників в с. Гута-Пеняцька і Биківня. Це ланки одного ланцюга в діяльності спецслужб Кремля та «п’ятої колони».

Прогноз дій московинських, польських та ін. шовіністів проти України. Нарощування інтенсивності терористично-диверсійних дій на території України, на етнічних українських земля в Польщі, Московії з метою виправдання широкомасштабної військової агресії в Україну в серпні 2017 р. шляхом залучення близько 500 тис. військовослужбовців Московії в ході широкомасштабних військових навчань.

Дії керівництва СБУ:

1. Публічне визнання в ЗМІ неефективності власної діяльності по упередженню актів диверсії, насамперед проти культових споруд та поховань із закликом до громадян, керівників установ та організацій для єднання зусиль по упередженню аналогічних проявів.

2. Надання громадянам інформації про контактні телефони керівників центрального апарату СБУ, регіональних управлінь та міськрайвідділів УСБУ, які відповідальні за упередження диверсійно- терористичної діяльності спецслужб Кремля.

3. Звернення до керівників громад про створення добровільних дружин «Захист правопорядку» із залученням осіб, які мають право на носіння і застосування вогнепальної зброї. Насамперед це стосується воїнів АТО, які перебувають в запасі.

4. Проведення працівниками СБУ з вищезазначеними дружинами навчань по практичним діям у випадку терористичних-диверсійних загроз.

Дії громадян України:

1. Кардинальне покращення правової та фізичної підготовки та створення в кожній громаді об’єднань «Захисник української держави» із залученням осіб, які отримали бойовий досвід в зоні АТО та ін. українських державників.

2. Якісно покращити професійний рівень володіння вогнепальною зброєю, особливо в темний період доби, для ефективної нейтралізації диверсійних груп спецслужб Московії.

Дії Міністерства культури України, керівників громад: Терміново визначити перелік об’єктів, які потенційно можуть стати об’єктами диверсійно-терористичних дій спецслужб Кремля і підлягають єднанню зусиль колективів, які їх обслуговують, з органами СБУ. Критерієм оцінки діяльності закладів Міністерства культури України по збереженню культурних пам’яток є упередження їх руйнації та пошкодження, а не фіксацію разом з поліцією тих чи інших фактів злочину. Що стосується керівників громад – то вони є персонально відповідальними за організацію системи охорони місць поховань та культових споруд.

Дії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України:

1. Публічна вимога до працівників правоохоронних органів щодо створення дієвої системи упередження диверсійно-терористичних актів на території України та за її межами, які стосуються українських громадян.

2. Публічне доведення критеріїв оцінки ефективності діяльності органів СБУ – упередження диверсійно-терористичних актів.

3. Запровадження сучасного кадрового підходу – у випадку неспрацьовування системи упередження диверсійно-терористичних актів відповідальна посадова особа добровільно звертається з рапортом про відсторонення від виконання службових обов’язків, проведення службового 5 розслідування. Результати судових рішень про розслідування злочинів мають бути обов’язково доведенні до громадськості.

4. Звернення до Президента Польщі з пропозицією про об’єднання зусиль спецслужб України і Польщі для упередження диверсійно- терористичних актів та проявів гібридної війни на території Польщі (вигуки «смерть українцям!» в м. Перемишль у поточному році) з боку спецслужб Кремля на території України та Польщі.

5. Кабінету Міністрів України сприяти Міністерству внутрішніх справ у приведенні діяльності оперативно-розшукових підрозділів Національної поліції до стану спроможності упереджувати злочини, насамперед які дискредитують гідність громадян, українську державу та суспільство.

6. Верховній Раді України прийняти необхідні законодавчі зміни, які дозволять кардинально покращити оперативно-розшукову діяльність правоохоронної системи України.

Наум Древлянський,

Центр національних інтересів України