Правомочність НКРЕКП з погляду споживача комунальних послуг

Поділитися:

Наскільки правомочними є засідання нинішнього складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, і чи має цей орган необхідну компетенцію?

 


 

Безпосереднє та опосередковане споживання комунальних послуг

 

Кожен з нас є споживачем комунальних послуг – водопостачання, водовідведення, газопостачання, користування тепловою та електричною енергією, утилізації твердих побутових відходів. І всі ми зацікавлені тому, щоб ці послуги були надані у належній якості, у повному обсязі та на засадах чіткого нормативного регулювання порядку їх надання суб’єктами господарювання.

 

Споживачі комунальних послуг установлюють лічильники

Побутові лічильники обліку надання послуг з водопостачання для споживачів – фізичних осіб

 

Варто зазначити, що всі комунальні послуги ми всі споживаємо і оплачуємо як безпосередньо, так і опосередковано. Як фізичні особи, ми користуємося комунальними послугами безпосередньо – для побутових потреб.

 

Крім цього, ми споживаємо їх опосередковано. Ми купуємо товари, оплачуємо роботи й послуги, у вартості яких суб’єктами господарювання закладено вартість сплачених комунальних платежів і товарів, які були використані у процесі суспільного виробництва інших товарів, робіт і послуг. Ми не можемо впливати на процес тарифоутворення, але нам важливо, щоб він був прозорим і, звісно, таким, що ґрунтується на законі. Щодо останнього, то за цей напрям роботи відповідає спеціально уповноважений державний орган.

 

Повноваження і правомочність Регулятора – НКРЕКП

 

Зважаючи на вимоги ст. 3 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП) органом, який здійснює регулювання у вказаній сфері є однойменна установа, що у згаданому законі поіменована як Регулятор. Регулятор (НКРЕКП) є суб’єктом владних повноважень.

 

В силу ч. 1 ст. 8 Закону про НКРЕКП склад Регулятора становлять сім осіб (включаючи голову). Згідно ч. 2 ст. 8 цього ж Закону призначення на посаду члена Регулятора здійснюється за результатами відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї посади, крім випадків, передбачених цим Законом. Організацію та проведення конкурсного відбору здійснює Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Конкурсна комісія), що утворюється і діє відповідно до цього Закону.

 

Члени Регулятора наразі призначаються на посади розпорядженням Кабінету Міністрів України.

 

В силу ч. 3 ст. 14 Закону про НКРЕКП засідання Регулятора є правомочними у разі присутності на ньому більшості із загального складу Регулятора. Тобто, діяльність Регулятора (відповідача) та наявність у нього передбаченої законом компетенції номінально існує за наявності в його складі не менш ніж чотири члени (з нормативно визначеної кількості в сім осіб).

 

За меншого складу членів – діяльність Регулятора (відповідача) є нікчемною та неможливою, не компетентною, неповноважною.

 

Суб’єктний склад членів комісії

 

Щодо суб’єктного складу членів комісії, то останнім періодом відбулося таке. 29 травня 2018 р. Порошенко П.О., котрий того часу займав пост Президента України, постановив укази, якими призначив членами Регулятора п’ять осіб.

 

Усі вони успішно пройшли конкурсний відбір:

 

  • Антонова Олена Олександрівна (указ №152/2018 від 29.05.2018);
  • Коваленка Дмитро Віталійович (указ №153/2018 від 29.05.2018);
  • Кривенко Оксана Олександрівна (указ №154/2018 від 29.05.2018);
  • Магльованний Євген Вікторович (указ №151/2018 від 29.05.2018);
  • Формагей Олександр Леонідович (указ №150/2018 від 29.05.2018).

 

На той час усі засідання Регулятора були правомочними.

 

У подальшому, Президент України Зеленський В.О. указом від 29.10.2019 № 778/2019 р. звільнив Магльованого Є.В. з посади члена НКРЕКП, а указом від 29.20.2019 № 779/2019 р. звільнив Формагея О.Л. з посади члена НКРЕКП.

 

Набуття і припинення повноважень членів НКРЕКП

 

Отже, членів НКРЕКП залишилось троє, що менше, ніж визначена правомочна кількість складу колегіального органу. У зв’язку із цим, для її комплектування Президент України Зеленський В.О. призначив на посади членів НКРЕКП таких осіб:

 

  • Кайдаша Руслана Юрійовича (указ №780/2019 від 29.10.2019);
  • Бабій Ольгу Андріївну (указ №781/2019 від 29.10.2019);
  • Тарасюка Валерія Володимировича (указ №782/2019 від 29.10.2019);
  • Магду Олексія Івановича (указ №783/2019 від 29.10.2019).

 

Всіх згаданих чотирьох осіб було призначено з формулюванням періодичності набуття повноважень:

 

«…до дня призначення члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обраного за результатами відкритого конкурсного відбору, але не більш як на три місяці».

 

Це означає, що четверо із семи існуючих членів Регулятора (відповідача) НКРЕКП були призначені тимчасово, терміном на три місяці – тобто до 30 січня 2020 року.

 

Зважаючи на збіг цього терміну, а також виходячи з тієї обставини, що відкритий конкурсний відбір на посаду обіймання вивільнених посад членів НКРЕКП не відбувся, повноваження зазначених чотирьох осіб «нових» членів НКРЕКП з 29 жовтня 2019 року: Кайдаша Р.Ю, Бабій О.А. Тарасюка В.В., Магди О.І, припинилися і не є чинними з 01 лютого 2020 року.

 

Відтак, із семи номінальних та визначених членів НКРЕКП дійсними (легальними, чинними, повноважними, компетентними) станом на 01 лютого 2020 року було лише три особи – Антонова О.О., Кривенко О.О. Коваленко Д.В., що є менше аніж половина передбаченого складу (сім осіб) і що має своїм наслідком визначення Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг такою, що не має відповідної компетенції (повноважень).

 

Верховна Рада України вийшла за межі своїх повноважень

 

Більше того, в силу Рішення Конституційного Суду України від 13 червня 2019 року № 5-р/2019 (Справа № 1-17/2018(5133/16) визначається таке:

 

«3.5 Конституційний Суд України неодноразово вказував у своїх рішеннях, що повноваження Президента України та Верховної Ради України визначаються виключно Основним Законом України і не можуть бути розширені законом або іншим нормативно-правовим актом».

 

Пункт 3.7 згаданого Рішення резюмує позицію Конституційного Суду України:

 

«…отже, прийнявши Закон № 1540, згідно з яким Комісія є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом, членів якого призначає на посади та звільняє з посад Президент України, що не передбачено Конституцією України, Верховна Рада України вийшла за межі своїх конституційних повноважень і таким чином порушила приписи статей 6, 19, 85, 92, 106 Основного Закону України».

 

Таким чином, Конституційний Суд України неодноразово визнав відсутньою компетенцію Президента України будь-яким чином здійснювати вплив (в тому числі шляхом вирішення кадрових питань) щодо НКРЕКП та її членів, у зв’язку з чим навіть саме ухвалення Главою Держави – Президентом України ряду указів від 29 жовтня 2019 року про призначення Кайдаша Р.Ю, Бабій О.А. Тарасюка В.В., Магди О.І., є неконституційним та нечинним. Зазначені особи були апріорі призначені на посади незаконно із самого початку. І не має значення, на який термін їх було призначено.

 

Таким чином, наведене вказує на відсутність компетенції чинного складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.