Отримуємо паспорт нового зразка (ID-картку): що варто знати

Поділитися:

Паспорт громадянина України нового зразка, або ID-картка є не тільки основним документом, який містить усю інформацію про особу, а й сучасним засобом уніфікації відносин, пов’язаних з веденням Єдиного державного демографічного реєстру.

 


 

Водночас, ті з вас, хто вже отримали ID-картку, мали нагоду переконатися в тому, що до нього не видається жодних інших додатків. А саме, на відміну від “старого” паспорта у вигляді книжечки, у ньому не зазначено ані адреси проживання, ані інших відомостей. Звісно, вся ця інформація міститься на чіпі (безконтактному електронному носієві), але на практиці нерідко виникають непотрібні проблеми, коли, наприклад, доводиться підтверджувати своє місце проживання під час відкриття рахунку в банку, а так само сімейний стан у разі укладання шлюбу або оформлення тих чи інших документів у ЖЕКу тощо.

 

Я також нещодавно отримав такий паспорт нового зразка, та звернув увагу на те, що поряд зі мною громадяни додатково отримували відповідні розруківки (довідки) з печатками підрозділу міграційної служби, тобто до паспорта видавалася вся ця інформація. Так от, для отримання такої додаткової інформації до паспорта необхідно звертатися окремо. Чому її не видають одразу та одночасно з оформленням ID-картки – незрозуміло.

 

Відомості, що містяться на лицьовому боці паспорта: прізвище, ім’я, по батькові власника, дата народження, термін дії документа, особистий підпис, а також номер запису та номер документа. Безконтактний електронний носій усієї іншої інформації розташований у лівому верхньому куті.

 

Отримуємо паспорт нового зразка (ID-картку): що варто знати

 

На зворотньому боці паспорта містяться такі реквізити, як дата видачі, код органу, що видав документ і реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

 

Отримуємо паспорт нового зразка (ID-картку): що варто знати

 

Тому я звернувся з приводу роз’яснення до Державної міграційної служби (далі – ДМС) України та отримав докладне роз’яснення, яким хочу поділитися з вами.

 

Отже, якщо ви подаєте документи для отримання паспорта громадянина України (ID-картки), варто одразу вирішити питання з отриманням усієї додаткової інформації (реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреса місця реєстрації, сімейний стан та ін.). Інакше може статися так, що ви отримаєте новий паспорт, і за всім цим доведеться звертатися додатково, а значить, витрачати зайвий час і нерви.

 

Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” (далі – Закон) визначено правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та видачі документів, які посвідчують особу, підтверджують громадянство України, а також права і обов’язки осіб, на ім’я яких видані такі документи.

 

Частиною 1 ст. 21 цього Закону визначено, що паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Оформлення, видача, обмін паспорта громадянина України, його пересилання, вилучення, повернення державі та знищення здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (абз. 2 ч. 2 ст. 21 Закону).

 

Паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (ч. 4 ст. 21 Закону).

 

Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302 (далі – Порядок). Так, зокрема, пунктом 35 Порядку визначено, які документи подає заявник для оформлення паспорта громадянина України.

 

Додаткова змінна інформація: які документи слід подавати

 

Згідно з положенням підпункту 9 пункту 35 і пункту 131 Порядку, для оформлення паспорта громадянина Україїни заявником подаються зокрема документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України (за наявності таких документів):

 

  • про місце проживання – довідку органу реєстрації встановленого зразка;
  • про народження дітей – свідоцтва про народження дітей;
  • про шлюб і розірвання шлюбу – свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, що набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;
  • про зміну імені – свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, що набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;
  • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або провідомлення про відмову від його прийняття (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття зазначеного номера та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу). У разі наявності повідомлення про відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків у відповідному полі проставляється слово “відмова”. У разі відсутності інформації відповідне поле не заповнюється.

 

Відповідно до пункту 133 Порядку, інформація про місце проживання особи зберігається на безконтактному електронному носії, що міститься у паспорті громадянина України, в хронологічному порядку.

 

У разі зміни місця проживання особи, яка проживає в Україні, відомості до безконтактного електронного носія та до бази даних Єдиного державного демографічного реєстру вносяться територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру в установленому порядку (пункт 134 Порядку).

 

Видача паспорта громадянина України територіальним органом/терориторіальним підрозділом ДМС, уповноваженим суб’єктом, який прийняв документи для оформлення паспорта громадянина України, здійснюється згідно з пунктами 91 – 99 Порядку. При цьому, видача заявникові разом з паспортом громадянина України будь-яких довідок разом з паспортом громадянина України вищезазначеними пунктами не передбачена.

 

Додатково слід зазначити, що положеннями пунктів 24 та 25 Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 784  передбачено, що кожна особа, персональні дані якої (інформація про яку) внесені до Єдиного державного демографічного реєстру (далі – Реєстр) має право, зокрема, на безоплатне отримання довідки про внесення інформації до Реєстру та видані документи, а саме довідку.

 

Довідка формується засобами Реєстру у формі витягу з Реєстру згідно з додатком до цього Порядку. Вона видається розпорядником Реєстру, його територіальними органами/територіальними підрозділами або через уповноваженого суб’єкта незалежно від реєстрації місця проживання особи за її заявою, в якій зазначається прізвище, ім’я та по батькові особи, унікальний номер запису в Реєстрі, реквізити документа протягом трьох робочих днів з дня подання заяви.

 

Заява може бути подана особою або її законним представником у паперовій формі або особою в електронній формі із застосуванням власного електронного цифрового підпису через Єдиний державний портал адміністративних послуг (абзац 4 пункту 25 та пункт 28 Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 784).

 

При цьому слід зазначити, що така довідка не є документом, який підтверджує реєстрацію місця проживання особи.

 

Згідно з абзацом 8 ст. 3 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” визначено, що довідка про реєстрацію місця проживання – це документ, який видається органом реєстрації особі за її вимогою та підтверджує реєстрацію місця проживання або місця перебування особи. Обмежень щодо кількості видачі особі таких довідок законодавством не встановлено.

 

Висловлююємо глибоку вдячність фахівцям Державної міграційної служби України за обґрунтоване та докладне роз’яснення питань отримання паспорту громадянина України (ID-картки) та довідки про внесення інформації до Реєстру.

 

Сподіваємося, ця інформація станеться в нагоді тим, хто планує отримати паспорт нового зразка чи вже подав документи для його формленняю. А для тих наших читачів, які досі мають сумніви в тому, чи не суперечить цей документ їхнім релігійним переконанням, варто ознайомитися з роз’ясненням про те, хто і навіщо навмисно поширює чутки про нібито нанесення “невидимої мітки” під час чіпування та інші вигадки.