Завдання поліції та поліцейські послуги

Поділитися:

Автори Закону України “Про Національну поліцію” №580-VIII від 02.07.2015 р. припустилися помилки, коли до всіх завдань поліції, що визначено у ст. 2 Закону, ввели термін “поліцейські послуги”.

 


 

Тепер, за чинним Законом, поліцейськими послугами є: забезпечення публічної безпеки і порядку, охорона прав і свобод людини, також інтересів суспільства і держави та навіть протидії злочинності.

 

Поліцейські послуги

 

Це як – поліцейський, виявляється, є надавачем послуг, як той майстер по ремонту телевізора? А як же його Присяга на вірність українському народові, яку він дає згідно зі ст. 64 Закону?

 

Чому не всі завдання поліції мають реалізовуватися шляхом надання поліцейських послуг

 

Звісно ж, реформування системи правоохоронних органів потребувало інновацій в їх роботі з урахуванням реалій життя, але можна було більш виважено підходити до цього питання. А якщо ми ось так будемо і надалі, без роздумів, запроваджувати подібні термінологічні інновації в усі державні інституції, то прийдемо до того, що наші судді будуть надавати суддівські послуги під час здійснення правосуддя, прокурори – прокурорські послуги, депутати – депутатські, а Президент України – президентські послуги. Уявляєте собі таку картину?

 

Тому, на мою думку, ст.2 Закону, варто було викласти в такій редакції:

 

“Стаття 2. Завдання поліції

1. Поліція, згідно із Законом, здійснює свою діяльність у таких сферах:
1) забезпечення публічної безпеки і порядку;
2) охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;
3) протидія злочинності.

 

2. Поліція може надавати поліцейські послуги, що визначені Законом з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.”

 

Цей варіант, по-перше, визначає реалізацію завдання поліції внаслідок її діяльності з обов’язковими дотриманням Закону. А термін “діяльність” в даному випадку є доречним, адже він чітко прослідковується у нормах Закону, по всьому його тілу.

 

Діяльність поліції

Так, наприклад:

 

  1. Преамбула Закону визначає “правові засади організації та діяльності національної поліції…”;
  2. Відповідно до ст. 3 Закону, “У своїй діяльності поліція керується Конституцією України…”;
  3. Відповідно до ст. 4 Закону, поліція вступає у взаємовідносини у сфері діяльності з відповідними органами інших держав;
  4. Відповідно до ст.6 та 9 Закону, поліція саме у своїй діяльності, а не надані послуг, керується принципом верховенства права, що реалізується на засадах відкритості та прозорості;
  5. Відповідно до ст.7 Закону, під час захисту прав і свобод людини за її ч.5, поліції, у своїй діяльності “…забороняються будь-які привілеї чи обмеження за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками”;
  6. Відповідно до ч.2 ст.10 Закону, “Поліція у своїй діяльності є незалежною від рішень, заяв чи позицій політичних партій та громадських об’єднань”.

Окрім вищевказаних, термін “діяльність” прослідковується також і в інших статтях Закону, а от термін “поліцейські послуги” (крім, звісно, ч. 1 ст. 2) більше не зустрічається.

 

По-друге, запропонована мною редакція ст. 2 Закону, дозволяє чітко відмежувати головні та додаткові завдання поліцейського. Перелік завдань, вказаних в. п.1-3 ч.1 Статті, не можуть розумітися в якості вживання терміну “послуги”.

 

Присяга поліцейського

 

Чи не сам текст Присяги поліцейського говорить нам, що особа вступає на державну службу, усвідомлюючи свою високу відповідальність, присягає вірно служити Українському народові? Далі йдеться про прийняття на себе обов’язку дотримуватися Конституції України та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, згідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов’язки.

 

Де в тексті Присяги міститься згадка про надання поліцейським відповідних послуг? То є прямий обов’язок виконати свої завдання передбачені Законом, а не надання послуг.

Якщо на це і далі не звертати уваги, то тоді виходить, що надаючи послуги щодо протидії злочинності, поліцейський в деяких випадках може відступати від принципу верховенства права (ст.6), дотримання прав і свобод (ст.7) та відкритості та прозорості (ст.9). Та й не варто поліцію перетворювати в суцільне бюро з надання певних послуг.

 

Звісно, що поліція у своїй діяльності може надавати окремі поліцейські послуги, але наголошую, що надання таких послуг повинно бути не суцільним на всі сфери, а лише на певні сфери, за настання певних умов та на підставах, які чітко визначено Законом.

 

Зауважу, що я не вважаю поліцейські послуги другорядними завданнями. Зовсім ні. Лише констатую, що вони є додатковими, а отже, стоять поряд з головними та розширюють функції самої поліції у різних сферах її діяльності. Ці поліцейські послуги повинні надаватися особам лише за певних умов, внаслідок настання надзвичайних ситуацій та відповідно до Закону.