Чи порушує закон Тендерна палата України?

Поділитися:

Експертним шляхом було встановлено, що Тендерна палата України порушує законність у застосуванні Тематичного каталогу учасників процедур закупівель, яке видає Підприємство «Інформаційні видання Тендерної палати України». Повний текст висновку викладено нижче. 

 


 

Висновок стосовно дотримання Тендерною палатою України положень п. 10 ст. 17-3 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»

 

Підстава: численні звернення учасників і замовників торгів із питанням: чи є чинним Тематичний каталог учасників процедур закупівель, який видає Підприємство «Інформаційні видання Тендерної палати України»?

 

Інформація про суб’єкт дослідження:

 

Назва: Спілка громадських організацій «Тендерна палата України»

Адреса: 01601, Київ, вул. Хрещатик, 6

Телефон: (044) 501-78-91, 501-78-93

Інтернет: [email protected], www.tpu.net.ua

Керівництво: Голова правління Тендерної палати України Лаба Володимир Степанович.

 

Для дослідження були використані надані матеріали:

 

 1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти». – Голос України вiд 10.01.2007. – № 2. – Ст. 8-10.
 2. Закон України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» Документ 1490-14, остання редакцiя вiд 11.03.2007, чинний (5 сторiнок).
 3. Сторiнка “Законодавство України” сайту Верховної Ради [інформація розміщена 06.04.07 11:42 ].
 4. Документ 424-16, редакцiя вiд 01.12.2006, чинний (2 сторiнки).
 5. Сторінка “Законодавство України” сайту Верховної Ради [інформація розміщена 27.04.07 18:22.
 6. Тематичний каталог учасників процедур закупівель №2 (02)/2007 від 23.04.2007 р., передплатний індекс 98599, Свідоцтво міністерства юстиції про державну реєстрацію ДЗМІ КВ № 12310-1194 р від 14.02.2007 р.
 7. «Вийшов перший номер Тематичного каталогу учасників процедур закупівель» Новини на сайті ТПУ від 10 квітня 2007 http://www.tpu.net.ua/news/1172/print/.
 8. «Заявка на включення до Тематичного каталогу учасників процедур закупівель» //Інформаційний бюлетень Тендерної палати України №12 (83)/10.03.2007., с.2.
 9. Порядок введення та функціонування Реєстру недобросовісних учасників процедур закупівель//Сайт Антимонопольного комітету України http://www.amc.gov.ua/amc/control/uk/publish/category?cat_id=59330.
 10. Тематичний каталог учасників процедур закупівель//сайт ТПУ www.tpu.net.ua/katalog.
 11. Рахунок – фактура № СФ-000 від березня 2007р. призначення платежа за «Передплата на Тематичний каталог учасників процедур закупівель», постачальник : Підприємство «Інформаційні видання Тендерної палати України», ЄДРПОУ 3369139, тел. 592-00-86 (номер і дата не зазначається тільки з тією метою, щоб унеможливити переслідування учасника торгів).
 12. Довідка з Головного міжрегіонального управління статистики у м.Києві від 25.01.2006 р. за № 21-10/355-12.
 13. Довідка з Головного міжрегіонального управління статистики у м.Києві від 03.11.2006 р. за № 21-10/6391-2.

 

Завдання сформульоване таким чином:

 

Надати висновок про законність та обґрунтованість застосування Тематичного каталогу учасників процедур закупівель, яке видає Підприємство «Інформаційні видання Тендерної палати України» відповідності до п. 10 ст. 17-3 до 1.09.2007 року.

 


 

Дослідження

 

Об’єкти, що досліджуються: матеріали, перелічені у вступній частині висновку.

 

1. Щодо офіційної інформації ТПУ. При ознайомленні з офіційною інформацією, оприлюдненою на сайті ТПУ, про Тематичний каталог учасників процедур закупівель (далі – каталог) із загальнодержавною сферою розповсюдження та поспілкувавшись з редакцією підприємства «Інформаційні видання Тендерної палати України», ми отримали наступну інформацію.

 

ТПУ повідомляє, що відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” з метою вивчення ринку продукції та сприяння створенню конкурентного середовища у сфері державних закупівель Тендерна палата України видає каталог із загальнодержавною сферою розповсюдження, в якому публікується, у тому числі, інформація щодо учасників, ринків та цін товарів, робіт і послуг у сфері державних закупівель, інформація, передбачена статтями 16, 16-1, інша інформація щодо здійснення державних закупівель. Каталог видається у друкованому та електронному вигляді.

 

За результатами дослідження матеріалу «Заявка на включення до Тематичного каталогу учасників процедур закупівель» //Інформаційний бюлетень Тендерної палати України №12 (83)/10.03.2007., с.2, було встановлено, що існують наступні каталоги:

 

 • Тематичний каталог учасників процедур закупівель;
 • Тематичний каталог учасників процедур закупівель (запит цінових пропозицій (котирувань));
 • Тематичний каталог учасників процедур закупівель (закупівля у одного учасника);
 • Тематичний каталог учасників процедур закупівель (торги з обмеженою участю);
 • Тематичний каталог учасників-переможців процедур закупівель;
 • Тематичний каталог учасників-переможців процедур закупівель (закупівля у одного учасника).

 

До каталогу включаються фізичні та юридичні особи на підставі їх звернення. У зверненні зазначаються такі відомості: повне найменування, юридична та фактична адреса, прізвище, імя, по батькові керівника, телефон, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для юридичних осіб) або прізвище, імя, по батькові, місце проживання, телефон, ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обовязкових платежів (для фізичних осіб); свідоцтво про державну реєстрацію; дозвіл та/або ліцензія на провадження відповідної діяльності у випадках, передбачених законодавством; інші документи, що підтверджують реєстрацію (для нерезидентів); досвід (за винятком новостворених субєктів); види товарів, робіт чи послуг, які поставляє (виконує) фізична чи юридична особа; інша інформація.

 

Для включення до Тематичного каталогу учасників процедур закупівель фізична чи юридична особа повинна подати відповідну Заявку встановленого зразка, до якої додаються наступні завірені копії та матеріали:

 

 • Свідоцтво про державну реєстрацію;
 • Довідку ЕДРПОУ;
 • Ліцензії, дозволи;
 • Статут (Положення);
 • Інформаційну довідку про діяльність організації;
 • Листи авторизації, дистрибюторські договори тощо.
 • Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ;
 • Ціни на товари, роботи і послуги (в паперовому та електронному вигляді у форматі Excel).

 

Відповідальність за достовірність інформації несе особа, що звертається.

 

Інформація про фізичну чи юридичну особу включається до каталогу протягом пяти робочих днів з дати надходження звернення. Тендерна палата України має право звернутися до контролюючих, правоохоронних та інших державних органів для перевірки інформації, зазначеної у зверненні. У такому разі строк включення інформації про фізичну чи юридичну особу до каталогу подовжується до 30 робочих днів. Виявлення фактів надання фізичною чи юридичною особою будь-якої недостовірної інформації є підставою для не включення інформації до каталогу. Рішення про відмову у включенні до каталогу може бути оскаржене фізичною чи юридичною особою до Комісії або до суду. Інформація, зазначена в каталозі, оновлюється щорічно. Інформація про фізичну чи юридичну особу включається до каталогу строком на один рік, із завершенням якого підлягає оновленню.

 

Інформація, зазначена в каталозі, використовується замовником в порядку, визначеному Законом України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, під час організації та проведення процедур закупівель.

 

У відповідності до вимог ст. 17, 18, 32 Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” свої тендерні пропозиції мають право подавати лише ті учасники, інформацію про яких включено до тематичного каталогу.

 

Доводимо до Вашого відома, що у відповідності до статті 27 Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника у разі, якщо інформація про учасника, який подав тендерну пропозицію, відсутня в каталозі.

 

Аналізуючи рахунки фактури і розмову з представниками Підприємства ТПУ, ми склали наступну таблицю №1.

 

Вартість включення до Тематичних каталогів і отримання підтверджуючого документа

 

з/п

 

Назва послуги

 

Вартість послуги, грн.

 

1

 

Включення до тематичного каталогу учасників процедури закупівель

 

4975

 

2

 

Включення до тематичного каталогу учасників процедури закупівель (запит цінових пропозицій)

 

1500

 

3

 

Включення до тематичного каталогу учасників процедури закупівель (закупівля у одного учасника)

 

4975

 

4

 

Включення до тематичного каталогу учасників процедури закупівель (торги з обмеженою участю)

 

4975

 

5

 

Отримання довідки про включення до каталогу

 

500

 

 

2. Щодо відповідності офіційної інформації ТПУ і чинного законодавства. У п.10 ст.17-3 Визначається періодичність друкування збірників, їх розповсюдження , засновник і видавець. Із цього пункту ми чітко бачимо, що періодичність видання Каталогу – один раз на рік («Інформація, зазначена в каталозі, оновлюється щорічно»), розповсюдження його загальнодержавне, каталог видається одночасно «у друкованому та електронному вигляді», видавець Каталогу- Тендерна палата України (Тендерна палата України видає тематичний каталог учасників процедур закупівель (тобто ТПУ не засновник , а видавець каталогу).

 

У відповідності до п 1.ст.17-2 «Тендерна палата України є неприбутковою спілкою громадських організацій, яка діє згідно з чинним законодавством України. Тендерна палата України не веде будь-якої підприємницької діяльності і не має права надавати будь-які платні послуги, а діє виключно з метою виконання завдань, поставлених перед нею цим Законом та її статутом». Отже, з огляду на вище наведене каталог повинна видавати саме Тендерна палата України, а в звязку з тим, що Тендерна палата України згідно Закону не веде будь-якої підприємницької діяльності та є неприбутковою спілкою громадських організацій, то й каталог повинна видавити та надавати безкоштовно.

 

Передача повноважень на видавництво Каталогу будь-якому іншому підприємству, зокрема, в якому Тендерна палата України виступає засновником, не передбачено чинним законодавством.

 

Проведемо дослідження Тематичного каталогу учасників процедур закупівель №2 (02). На останній сторінці якого зазначено:

 

Засновник: Тендерна палата України

Видавець: підприємство «Інформаційні видання Тендерної палати України» 01034, м. Київ, вул. Прорізна, 25-а.

 

З назви підприємства «Інформаційні видання Тендерної палати України» ми не можемо бути цілком впевнені, що це підприємство заснувала Тендерна палата України, яка знаходиться за адресою вул. Хрещатик, 6, а не Спілка громадських організацій «Українська тендерна палата», яка знаходиться за адресою м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 21, або Спілки громадських організацій «Тендерна палата», за адресою м.Київ вул. Кіквідзе, 13.

 

У всіх цих організацій керівник – Фадєєв Олег Васильович (славнозвісний керівник ТПУ). Також ми не можемо покладатися на інформацію так званного офіційного сайту ТПУ www.tpu.net.ua, бо останнім часом ми на цьому сайті знаходили різну інформацію яка зявлялася на певний час, а потім зникала. Наприклад, багатомільйонні порушення Запорізької міської адміністрації, або висновок щодо преференції підприємств інвалідів, і останнє: вже третій місяць відсутня інформація про друковані засоби масової інформації і інформаційні системи в мережі Інтернет, які відповідають вимогам Закону, а ТПУ не показує жодної реакції на зниклу інформацію, а це ж її функція оприлюднювати інформацію щодо друкованих засобів масової інформації так і до інформаційних систем в мережі Інтернет у відповідності до ст.8 Закону.

 

Виходить, що або ТПУ не виконує функції, визначені Законом, або не може контролювати сайт www.tpu.net.ua. Тому сказати, що видання Тематичний каталог учасників процедур закупівель, це той каталог, який передбачений п.10 ст.17-3 Закону, це мягко кажучи, перебільшення.

 

Перебільшення це тому, що каталог платний і коштує 4975,00 грн., тому що його не видає ТПУ, а видає якесь підприємство, адже Законом передбачено тільки один каталог, а їх виходить шість:

 

 1. Тематичний каталог учасників процедур закупівель;
 2. Тематичний каталог учасників процедур закупівель (запит цінових пропозицій (котирувань));
 3. Тематичний каталог учасників процедур закупівель (закупівля у одного учасника);
 4. Тематичний каталог учасників процедур закупівель (торги з обмеженою участю);
 5. Тематичний каталог учасників-переможців процедур закупівель;
 6. Тематичний каталог учасників-переможців процедур закупівель (закупівля у одного учасника).

 

Можна погодитися з інформацією з Каталогу №2 «Відповідно до закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» з березня 2007 року всі учасники ринку мають право брати участь у процедурах закупівель тільки за умови, якщо вони включені до Тематичного каталогу учасників процедур закупівель». Ми погоджуємося, що без каталогу не можливо проводити закупівлі, але норми Закону щодо Каталогу набирають чинності тільки з 1 вересня 2007 року, виходить, що жодні торги неможливо проводити без порушень Закону, всі торги повинні бути відмінені по ст.27 Закону, бо не має жодного учасника, який був би присутній у чинному Тематичному каталогу учасників торгів.

 

3. Фінансування Тематичного каталогу учасників процедур закупівель на прикладі Тематичного каталогу учасників процедур закупівель №2. Кількість учасників процедур закупівель 832 помножена на 4975 грн. (вартість передплати) дає суму 4139200,00 грн., яку отримало підприємство засноване ТПУ.

 

Висновок

 

В результаті проведеного дослідження матеріалів щодо законності застосування Тематичного каталогу учасників процедур закупівель Тендерною палатою України до 1.09.2007 року встановлено, що дії Тендерної палати України не відповідають вимогам чинного законодавства.

 

 1. Відповідно до прикінцевих положень Закону України N 424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006 – Каталог набирає чинності з 1 вересня 2007 року.
 2. Учасники ринку мають право братии участь у процедурах закупівель тільки за умови, якщо вони включені до Тематичного каталогу учасників процедур закупівель.
 3. Тематичний каталог учасників процедур закупівель видає Тендерна палата України.
 4. Тематичний каталог учасників процедур закупівель, який видає Підприємство «Інформаційні видання Тендерної палати України», не відповідає положенням чинного законодавства, а саме п.10. ст.17-3 і тому замовники в подальшому не можуть його використовувати при проведенні державних закупівель.
 5. Будь-яке примушення використання інформації з каталогу до 1.09.2007 р. є дискримінацією учасників державних закупівель.

 

У звязку із ситуацією, яка склалась у сфері державних закупівель, негайно треба внести зміни до Закону і вилучити Каталог або прийняти його в дію до 1.09.2007 р.

 

Дії ТПУ носять ознаки суспільно небезпечних діянь, визначених Кримінальним кодексом України, та порушують Конституцію України та Закон України «Про громадські організації», Закон України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».