Адміністративні послуги в галузі мисливства, або Навіщо товкти воду у ступі

Поділитися:

Адміністративні послуги в такій галузі, як мисливство, включають близько десяти видів, але при цьому у більшості випадків надання адміністративної послуги щодо обміну контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання проводиться не службовими особами, до компетенції яких входить дана функція.

 


 

Людина, її права та свободи відповідно до Конституції України визнані найвищою соціальною цінністю. Актуальним є завдання переходу від практики адміністративного управління, успадкованого від радянських часів, до європейських процедур надання громадянам адміністративних послуг. Переживши тоталітарне минуле, громадяни все більше усвідомлюють те, що вони у відносинах з органами влади не є прохачами, а споживачами послуг, в тому числі й адміністративних [1].

 

Слід зазначити, що мисливська громада в Україні, де зареєстровано близько 560 тис. мисливців (постійну участь у полюванні беруть 300 тис. осіб) [2], є чи не найбільшим споживачем адміністративних послуг, серед яких: видача посвідчення мисливця та обмін щорічної контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання.

 

Адміністративні послуги в галузі мисливства

Фото: Олександр Ретівов

 

Надання даних мисливських адміністративних послуг передбачено Законом України «Про мисливське господарство та полювання». Варто зауважити, що адміністративні послуги в такій, здавалося б, невеликій галузі господарства, як мисливство, налічують близько десяти видів.

 

Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень уповноваженим суб’єктом, що відповідно  до закону забезпечує юридичне оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації тощо) [3].

 

Проте Україна у наданні адміністративних послуг ще до цього часу не позбулася патерналізму (опіки держави всіх сфер суспільного життя), який впродовж тривалого періоду домінував під час командно-адміністративної системи тоталітарного радянського режиму.

 

Зі зміною політичного режиму управління у державі взято курс, хоча й дещо декларативно, на лібералізацію суспільно-економічного життя. Та все ж  присутність ролі держави у наданні адміністративних послуг на даний час є досить значною. Лише протягом одного року, за даними Адміністрації Президента України, в країні надається платних адміністративних послуг на суму 34 мільярди гривень [4].

 

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2014 р. №383 затверджено Порядок видачі посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання (далі – Порядок). Пунктом 2.6. Порядку визначено, що її видача проводиться Державним агентством лісових ресурсів України, або територіальними органами агентства, за підписом керівника або його заступника та скріплюється печаткою.

 

Стаття 1 Закону України «Про адміністративні послуги» визначає, що суб’єкт надання адміністративної послуги – орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, державний реєстратор, суб’єкт державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

 

В Україні даних вимог не дотримуються. Зокрема в Івано-Франківській області, на мій суб’єктивний погляд, близько 80% надання адміністративної послуги щодо обміну контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання проводиться не службовими особами, до компетенції яких входить дана функція.

 

Маніпулюючи чинним законодавством з метою «допомоги» мисливцям проводити обмін «контрольних карток обліку добутої дичини…» діє розгалужена сітка так званих громадських розповсюджувачів (у лісгоспах, громадських мисливських організаціях тощо), які не є ні державними службовцями, ні службовими особами обласного управління лісового та мисливського господарства.

 

Якщо, наприклад, в Івано-Франківську дані адміністративні послугі можна отримати за 11 грн. 70 коп, а з послугами банку – до 25 грн, то «громадські розповсюджувачі» реалізовують вже за 50 грн. За інсайдерською інформацією, отримати адміністративну послугу можна прямо на полюванні, але ця послуга вже обійдеться у 250 грн.

 

І я навіть не хочу засуджувати «громадських помічників у розповсюдженні контрольних карток», оскільки необхідно враховувати витрати на транспорт, час тощо. Логічно, що для зручності громадян дану послугу компетентними органами публічного управління потрібно передати у районні центри надання адміністративних послуг. Але це не вигідно, тому що не будуть надходити дивіденди за надані «додаткові послуги».

 

Іншою суспільною проблемою є те, що вже протягом 20 років – відколи існує положення законодавства щодо впровадження контрольної картки обліку добутої дичини, реального обліку дичини не існує. Причиною є банальна відсутність загальнонаціональної бази даних мисливців, і вносити кількість добутої дичини просто немає куди.

 

Мінагрополітики, яке, власне, формує політику в галузі мисливства і мало б, у першу чергу, бути зацікавленим і дослуховуватися до аргументів, щоб на більш якісному рівні внормувати суспільні взаємовідносини,  не захотіло розглядати моє звернення та відправило його листом від 10.01.2019 р. № 37-13-16/330 на розгляд до Держлісагентства.

 

Адміністративні послуги в галузі мисливства

 

Саме воно відповідно до чинного законодавства реалізовує політику в галузі мисливського господарства. Держлісагентство не стало заперечувати актуальність проблеми й у подальшому мені у листі від 29.12.2018 року № 03-16/17353-18 не заперечило наведені мною аргументи про те, що: «Вхолосту витрачаються державні кошти на державних службовців, які «товчуть воду в ступі», а більш як 300 тисяч громадян-мисливців витрачають час на обмін контрольних карток».

 

Адміністративні послуги в галузі мисливства

 

Воно визнає, що є великі питання щодо ефективного функціонування загальної комп’ютерної програми, так як вдосконалювати її потрібно поетапно: для цього потрібен певний час та необхідно дотримуватись принципів законності при використанні бюджетних коштів та дотримуватись чинного законодавства, яке регламентує діяльність Держлісагентства та його територіальних органів.

 

Адміністративні послуги в галузі мисливства

 

Держлісагентство, розуміючи, що при наданні адміністративних послуг в частині отримання посвідчення мисливця та контрольної картки є проблеми з тим, що їх можна отримати за місцем проживання, до Мінагрополітики подало проект наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 1 жовтня 2014 року № 383», в якому передбачено надання адміністративних послуг Держлісагентством та його територіальними органами громадянам України незалежно від їх їхнього місця реєстрації.

 

Адміністративні послуги в галузі мисливства

 

Також відповідно до національної програми інформатизації Держліагентство видало наказ «Про затвердження плану заходів з розвитку ІТ – інфраструктури Державного агентства лісових ресурсів України на 2019 рік», який лише передбачає створення загальної бази даних «Мисливець».

 

Адміністративні послуги в галузі мисливства

Але і це – лише у планах, оскільки база даних «Мисливець» буде створена після погодження планів з Мінагрополітики та із зацікавленими органами виконавчої влади та проведення їх державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Адміністративні послуги в галузі мисливства

 

Більше того, навіть, якщо й цей план буде затверджений, то термін виконання створення і впровадження бази даних «Мисливець» планується лише на четвертий квартал 2019 року. Іншими словами, якщо вже двадцять років не було бази даних, то й не буде її і в цьому році. Ще раз хочу нагадати, що дана база даних повинна ще бути створена 20 років тому. То ж цього року записи мисливців у контрольних картках обліку добутої дичини взагалі не будуть обліковуватись. Десятки працівників органів державної влади будуть рік вхолосту працювати, а 300 тис. мисливців витрачати час та кошти на заміну нікому непотрібних карток.

 

Хочу зазначити, що вирішити дану суспільну проблему я намагаюся вже декілька років методом переконання. Лише на шпальтах журналу «Полювання та риболовля» я ще за часів, як тепер говорять, «злочинної влади» тричі піднімалось це питання (Контрольна картка обліку дичини чи профанація публічного управління // Полювання та риболовля. – 2019. – № 3 (209) березень. – С. 6. «Адміністративні послуги у мисливстві»– 2012. – №12(134) грудень. – С. 3., «Адміністративна реформа та видача документів на право полювання» – 2013. – № 4 (138) квітень. – С. 2. «Навіщо зайцеві стоп-сигнал, а мисливцеві-контрольна картка?» – 2012. – № 9 (131) липень. – С. 2.).

 

Листом від 15.07.2019 року № 03-14/5440-19 ДАЛР повідомило, що ознайомилось із моє статтею та її взято до відома, але на практиці нічого не помінялось.

 

Адміністративні послуги в галузі мисливства

 

Матеріали направлено до правоохоронних органів. Чекаємо на результат.

 

Олег Проців,

кандидат наук з державного управління,

м. Івано-Франківськ

 

[1] Проців О. Р. Адміністративні послуги у мисливстві: теоретико-методологічний аспект/ О. Р. Проців // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львів. регіон. ін-ту держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. / за заг. ред. чл.-кор НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – Вип. 31. – С. 145 – 154.

[2] Бортко Є В. Що очікує простого мисливця? /Є. Бортко//  Полювання та риболовля. – 2008. – № 12(85). – С.3.

[3] “Громадянське суспільство”, №1(19), 2012 рік Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ucipr.kiev.ua/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3568

[4] Тимошук О.  Адміністративні послуги: від здирництва до реформ//юридичний вісник України № 48, 3-9 грудня 2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://smi.liga.net/articles/2011-12-06/3382044-adm_n_strativn_poslugi_v_d_zdirnitstva_do_reform.htm.