Польський шовінізм і безпека України

The following two tabs change content below.
Олександр Корнійчук

Олександр Корнійчук

кандидат економічних наук, магістр державного управління у сфері охорони здоров'я

Згідно з оцінками польських профспілок, які охоплюють українських працівників в Польщі, протягом 2017 р. має місце зменшення наполовину темпів приїзду українців до цієї країни. Насамперед, це стосується вихідців із Центральної та Західної України. На цьому фоні помітним є зростання кількості українців Півдня і Сходу України, які приїздять на роботу в Польщу та Московію.

 

Це несе пряму загрозу національній безпеці України у зв’язку з кардинальним посиленням інтенсивності інформаційно-гібридного впливу з боку не тільки шовіністичної пропаганди у ЗМІ, а й під час прямих контактів з їх носіями у країні перебування. Після повернення до України ці громадяни матимуть посилені антиукраїнські переконання і, вірогідно, стануть агресивними носіями московинського або польського шовінізму.

 

Українське суспільство та держава потребують захисту від шовінізму Московії, Польщі, Угорщини та Румунії шляхом модернізації країни, створення високотехнологічних виробництв і повернення українців додому.

 

 

Стан справ. Московія використовує державний шовінізм Польщі, Угорщини та Румунії для демонтажу ЄС і НАТО. Вищезазначені країни де-факто блокують будь-які євроатлантичні спрямування України. Для інформаційної картинки власного позитивного іміджу польська сторона запрошує певну частину поранених воїнів АТО на реабілітацію.

 

Ключова проблема. Вкрай недосконала та застаріла система управління НАТО, яка передбачає обов’язкову згоду кожного члена НАТО на те чи інше рішення. Цим користується Московія та вищезазначені країни з державним шовінізмом для суттєвого послаблення співпраці України з НАТО та ЄС.

 

Потреби євроатлантичної спільноти. Внесення змін до статуту НАТО для прийняття рішень більшістю голосів. Країна, яка не підтримує більшість, як член НАТО, отримує право не приймати участь у тих чи інших діях з відповідним вжиттям до неї заходів, які відповідатимуть її реальному статусу.

 

Євроатлантичні потреби українського суспільства і держави. Виконання угод Україна-НАТО з країнами, які дотримуються євроатлантичних цінностей. З метою нейтралізації дій Польщі, Угорщини, Румунії по послабленню безпеки української держави припинення двосторонньої співпраці у тих сферах, які несуть реальну загрозу державотворенню. Насамперед це стосується мовної, гуманітарної та освітньої сфер. Будь-яка особа незалежно від національності, часу та місця проживання, яка всіма доступними методами і формами виборювала українську державність і незалежність є українцем і підлягає захисту українським суспільством і державою. Перш за все це відноситься до вояків УНР, ЗУНР, Карпатської України (Січі), УПА, воїнів АТО та ін.

 

Дії громадян України:

 

  1. Припинити будь-які поїздки до країн шовіністів – Московії, Польщі, Угорщини і Румунії.
  2. Кардинально підвищити рівень особистого державницького мислення шляхом опанування української мови, літератури, культури, історії та світоглядом успішних людей для відкриття власної справи, насамперед в Україні (Наполеон Гілл. Думай і багатій. К.: Наш Формат, 2017 – 264 с.; Джордж Акерлоф, Роберт Шиллер. Фішинг. Хто і як маніпулює вашим вибором. К.: Наш Формат, 2017 – 272 с.; Дуглас Норт, Джон Волліс, Баррі Вайнгест. Насильство та суспільні порядки. Основні чинники, які вплинули на хід історії. К.: Наш Формат, 2017 – 352 с.).

 

Дії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України:

 

  1. Активізація співпраці з країнами НАТО, які є реальними носіями євроатлантичних цінностей та спроможні їх захищати – США, Канада, Велика Британія, Литва та ін.
  2. Проведення перемовин з державами – носіями шовіністичної ідеології для чіткого окреслення сутності національних інтересів України та безпеки української держави, а також прийнятних форм співпраці у тих чи інших сферах, які виключають втручання у гуманітарний та ін. суверенітети України.
  3. Демонстрація українськими громадянами та державою гідності у стосунках з кожною країною та її представниками з метою пошуку напрямів посилення власної державності та країни-партнера (крім Московії).
  4. СБУ надати ефективну допомогу громадянам України, які виїздять до вищезазначених країн з державним шовінізмом для унеможливлення їх втягування в протиправну діяльність.

 

Дії міжнародної спільноти. Привести систему управління ЄС і НАТО до стану здатності вирішувати завдання євроатлантичної безпеки.

 

Олександр Корнійчук