Три напрями визволення України

Поділитися:
The following two tabs change content below.

Олександр Корнійчук

кандидат економічних наук, магістр державного управління у сфері охорони здоров'я

Деокупація, як складова модернізації, має розгортатись у трьох напрямах визволення України: від кремлівських окупантів, олігархату і російської пропаганди. Першочергової уваги у напрямі деокупації від виробничого і побутового колаборанства потребують заклади науки, освіти, культури та охорони здоров’я.

 


 

Деолігархізація України

 

З метою визволення всіх сфер суспільного життя, закладів і установ від кремлівських окупантів і олігархату необхідне активне долучення США для захисту української державності. Насамперед, це стосується демонтажу організованої злочинної діяльності олігархату і Кремля у фінансово-економічній та у сфері земельних відносин. Згадаймо, наприклад, події навколо «ПриватБанку» або масове «розбазарювання» олігархатом спільно з обласними управліннями земельних ресурсів земель, які знаходяться між населеними пунктами об’єднаних територіальних громад.

 

Цьому сприяє фактична протиправна діяльність народних депутатів, які блокують прийняття закону про передачу земель між населеними пунктами об’єднаним територіальним громадам. Вони підбурюють громадськість у питаннях збереження кріпосного права на селі за допомогою діючої системи заборон і обмежень. Українська держава й суспільство потребують реальних механізмів захисту прав власності на землю для українських фермерів, жителів сіл і решти громадян, а не олігархату в нинішньому режимі латифундизму.

 

Наша мета – розбудова сучасної багатої України за стандартами країн-аналогів – Франції, Німеччини. Це має передбачати щорічне зростання ВВП від 5-6% на основі впровадження високотехнологічних інфраструктурних проектів з виробництва українських автомобілів «Борисфен», авіалайнерів «Сармат», торгового і риболовецького флоту. Країні потрібен сучасний високотехнологічний ВПК, спроможний на 80-90% задовольняти ключові потреби, насамперед, у летальній зброї кожного із видів українського війська. Те ж саме стосується сучасної комп’ютерної техніки, фармацевтичної промисловості, розвиненого АПК з високою часткою доданої вартості (відповідно, на базі технологій концернів «Форд», «Боїнг» та ін.).

 

Визволення України

Піднятися з бруду – мурал на будівлі по вул. Московській, 30 у Києві

 

Надзвичайно актуальним є дієве сприяння у розбудові сучасних інституцій – генеральної прокуратури, суддівської системи, антикорупційного суду, державного бюро розслідувань, високоефективних розвідувальних і контррозвідувальних служб, системи науки і освіти, медицини, пенсійного забезпечення, реального захисту прав власності і т.п. Визволення України має ґрунтуватися на високому рівні державного здоров’я кожної інституції.

 

Модернізація означає визволення України

 

Сутність модернізації полягає у якісній розробці та реалізації «Плану Маршала – Україна ХХІ» на 2021-2035 рр. Його зміст має охоплювати всі сфери, ключові підприємства та установи на рівнях громад, районів, областей та у загальнонаціональному масштабі. Цей план має складатися на основі сучасних кадрових, управлінських, економічних, інноваційних, інформаційних та фінансових технологій США, Великої Британії, Канади, Фінляндії та ін. В основі заходів має бути покладено забезпечення прав і свобод кожної конкретної людини, запровадження реальних конкурентних засад, кардинального підвищення якості освіти і науки на основі усунення залежності від чиновників, створення сприятливих умов для самореалізації насамперед талановитої та креативної молоді у віці до 35 років.

 

Фундаментом для модернізації та визволення України має стати створення новітніх підприємств у кожному місті і в кожній об’єднаній територіальній громаді для виробництва товарів або надання послуг з високою часткою доданої вартості. Це будуть повністю незалежні від олігархату та депутатів усіх рівнів, глав адміністрацій і рад, новітні підприємства. Їх власниками мають стати талановиті і здібні підприємці з числа громадян України, які спроможні запровадити сучасну корпоративну культуру здорової організації.

 

Ключові партнери України: США, Канада, Велика Британія, Швеція, Австралія, Фінляндія. Це країни, які мають висококонкурентні системні інституції для їх вдалої адаптації до українських реалій. Найбільшу цінність для України становлять українці, які мають українське державницьке мислення та достатній практичний досвід роботи у ключових інституціях зазначених передових країн і які готові до повернення на Батьківщину.

 

Кроки, що нам потрібно для цього здійснити:

 

  1. Створення при Кабінеті Міністрів України міжсекторальної науково-експертної групи із числа кращих вітчизняних і міжнародних економістів. Її метою має стати визначення пріоритетних сфер, напрямів, галузей, підприємств і установ з обґрунтуванням оптимального розміщення нової інфраструктури на регіональному та місцевому рівнях. З цією метою доцільно залучити відомих молодих українських економістів і підприємців, які мають успішний досвід досліджень та виробничої діяльності у тому чи іншому регіоні, а також керівництво новостворених об’єднаних територіальних громад.
  2. Оголошення конкурсу на інвестиційно-інноваційні проекти з гарантуванням центральною та місцевою владами прав власності на землю, майно, інтелектуальні доробки.
  3. Розробка проектів законів та постанов Кабінету Міністрів України, які б усунули всі перепони для приходу інвесторів для створення, насамперед, українських транснаціональних компаній. Критерієм ефективності цих нормативних змін має стати щорічне досягнення інвестиційного коефіцієнту в Україні на рівні 45-50%. Це співвідношення валового вкладання в постійний капітал до валового внутрішнього продукту.
  4. Створення при Кабінеті Міністрів України офісу супроводу кожного інвестиційного проекту. Супровід необхідний для завчасного усунення будь-яких перепон в розгортанні будівництва нових підприємств і власного бізнесу. Тому зараз доцільним є створення електронної мапи інноваційних проектів із завчасно підготовленими місцевою владою пакетами документів із гарантованим правами власності та екологічними стандартами виробничої діяльності.
  5. Організація стажування як в Україні, так і в зазначених країнах молодих і талановитих громадян – українських державників. Керівництво їхнім стажуванням слід доручити успішним власникам, управлінцям, економістам, фінансистам і юристам із США, Канади, Великої Британії, Швеції, Австралії та інших держав. Кардинальне покращення їх професійного рівня є запорукою набуття спроможності до створення або управління новітніми підприємствами.

 

Участь інших держав у модернізації України 

 

Сприяння Україні у підписанні додаткових угод з країнами ЄС, Канадою та іншими провідними державами, з якими діє зона вільної торгівлі. Наша держава потребує невідкладного запровадження із 2021 р. протягом найближчих 15 років жорстких протекціоністських заходів на ввезення будь-яких товарів і послуг, які за експертними оцінками Міністерства економіки України несуть реальну загрозу деіндустріалізації.

 

Дії громадян щодо визволення України 

 

Розробка і публічне обговорення серед науково-експертного середовища сутності і покроковості проведення модернізації України як ключової умови звільнення від зовнішнього впливу. Досягнення сучасних стандартів добробуту держави і громадян задля перемоги над окупантом. Це має стосуватись як рівня громад, так і районів і областей, а також секторів національної економіки та суспільно-політичної сфери.

 

Дії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України:

 

  1. Підписання пакетних довгострокових угод на взаємовигідних умовах з передовими країнами. До основи цих угод має бути покладено реальну й сучасну модернізацію України. Для підвищення відповідальності представників конкретної передової країни за успішність модернізації доцільне закріплення за їх представниками конкретної сфери. Як приклад, Фінляндія залучається до впроваджень сучасних стандартів освіти, інформатизації та електронного врядування тощо. Це дозволить кардинально наростити багатство української держави і суспільства. Тоді наші підприємства зможуть досягти високого рівня рентабельності – як для українських підприємців, так і для громадян іноземних держав як інвесторів української економіки.
  2. Укладання додаткових угод з США, Канадою та іншими державами щодо реальних протекціоністських механізмів захисту Україною власного ринку від іноземних товарів і послуг.
  3. Розгортання у ЗМІ та серед науково-експертного середовища проектів щодо подолання загроз деіндустріалізації України. Тут варто орієнтуватися на умови діючих угод про зону вільної торгівлі з країнами, які мають більш розвинену економіку – ЄС, Канада.
  4. З метою динамічного подолання значної нерівності між олігархатом і громадянами України ініціювати підписання з урядами США, Канади, Великої Британії та країнами ЄС міжнародної угоди щодо запровадження прогресивного щорічного податку на капітал. Зокрема, на статки до 1 млн. євро – 0,1-0,5%; від 1 до 5 млн. євро – 1%; від 5 до 10 млн. євро – 2%; від 100 млн. євро і більше – від 5 до 10%.