Провинциальный гаишник посягнул на авторитет государственной власти

Поділитися:

Махновщина? История о том, как провинциальный гаишник посягнул на авторитет государственной власти.

 


 

Дивная страна! У В.Ющенко подписи (факсимиле) на документах проставляет пока еще не судимый гражданин В. Балога – самому Президенту «автограф» ставить некогда. Эта мода уже докатилась и до окраин государства: в николаевской глубинке за инспектора ГАИ г-на Новака расписывается весь коллектив!

 

Из письма читателя:

 

«У моєму провадженні знаходяться декілька справ за постановами по справах про адміністративні правопорушення, які прийнято на підставі фотографій, виконаних за допомогою приладу «ВІЗІР».

 

Два слова про «ВІЗІР»: співробітники ДАІ запевняють, що це – прилад автоматичної фіксації порушень ПДР. Однак, він не є таким! Через те, що:

 

  • не може працювати без прямої участі людини;
  • об’єкти контролю, зона контролю та параметри контролю об’єктів встановлюються при прямої участі людини;
  • в технічній документації на виріб відсутня інформація про роботу засобу в автоматичному режимі. Приладом, якій працює в автоматичному режимі, є «АРЕНА».

 

Щодо постанов, що знаходяться у моєму розпорядженні: майже 50% від усієї кількості прийнято капітаном міліції Новаком Віталієм Миколайовичем (дивіться додаток). Однак, практично всі вони в графі «посадова особа» мають різні підписи або взагалі без підпису! Якби пан Новак підписував постанови самостійно, то такої кількості радикально різних підписів бути не могло.

 

З цього приводу мною було направлено листи до УМВС в Миколаївський області та до МВС України. Чекаємо на офіційну відповідь.

 

Впевнений, що така практика – друкування шаблону та тільки зміна прізвища порушника – існує і в інших регіонах країни.

 

Звернувши увагу на такі порушення ДАІ, вирішив перевірити достовірність фотографій, які присилаються водіям (саме прив’язка до якогось знаку). Виявилось, що деяких взагалі не існує на місцевості (не знайшлося знаку 3.29 – обмеження швидкості – у місці зображеному на фото). Дія інших закінчувалася вже через 10-15 метрів від місця встановлення, а фіксація автомобілів здійснювалася в інших місцях та в інший час.

 

Більш того: фіксація здійснюється працівниками ДАІ з власних авто або залучених до справи ТАКСІ.

 

По кожному випадку направлено скаргу до УГАІ УМВС України в Миколаївської області. Та вже маємо відповідь, з якої вбачається, що: прилад «ВІЗІР» – це прилад, працюючий в автоматичному режимі, що працівникам ДАІ дозволено виконувати свої обов’язки на приватних автомобілях та у цивільному одягу, та вести негласний нагляд – тобто займатися оперативно-розшуковою діяльністю та інше. Що, на справді, суперечить закону.

 

Володимир Тимошин, адвокат

 


 

Комментарий юриста

 

Мы благодарим читателя за присланные материалы и поставленные вопросы, свидетельствующие о профессионализме и последовательности при решении подобного рода вопросов.

 

Полностью согласны с необходимостью системных обжалования действий сотрудников ГАИ на основании элементарного сравнения несостыковок и несхожести подписей. Те постановления, которые подписаны (якобы подписаны) капитаном Новаком, очевидно, имеют различный тип подписи. То есть, они подписаны совершенно разными людьми.

 

Говоря языком Уголовного кодекса, в подобных случаях, если речь идет о привлечении человека к ответственности, при составлении официальных документов совершены преступления, предусмотренные:

 

  • ст. 364 – злоупотребление властью или служебным положением;
  • ст. 365 – превышение власти или служебных полномочий;
  • ст. 366 – служебный подлог, то есть внесение в официальные документы заведомо неправдивых сведений;
  • ст. 367 – служебная халатность.

 

Постановление должностного лица, как минимум, должно подписываться и выноситься тем лицом, которое в нем определено. Если же подписи проставляют неизвестные лица (уборщицы и секретари, что не исключено) – это очевидные преступные действия. Тем более – публичные, посягающие на авторитет государственной власти. Для каждого гражданина, которому в руки попадут постановления, где кто-то «балуется» с подписями – ни что иное, как сигнал к действию: «а почему мне нельзя нарушать, если сама же милиция нагло и цинично нарушает порядок составления официальных документов?».

 

Дискредитация и саботаж государственной власти

 

В странах с менее развитой «демократией» или в период наличия диктатуры подобные «шалости» именовались бы вредительством с отягощающими обстоятельствами. Они карались бы – минимум! – ссылкой на Колыму или Соловки. Это мгновенно «отрезвило» бы зарвавшихся, обленившихся и обнаглевших «служителей жезла»…

 

Между прочим, служебные преступления и заявления о таких преступлениях расследуются органами прокуратуры. Потому было бы целесообразно обратится именно туда, а не в УМВД Николаевской области, где будут действовать по принципу «ворон ворону глаз не выклюет».

 

Не должно составить особой сложности собрать воедино «плоды творчества» вездесущего капитана Новака и провести по ним почерковедческую экспертизу на предмет установления истинности подписей и их аутентичности. Те постановления, аутентичность подписей на которых не подтвердится, подлежат признанию недействительными (незаконными). С обязательным проведением следственных мероприятий по установлению круга лиц, который занимались «баловством» с присвоением полномочий должностного лица.

 

Установить виновных несложно

 

Скорее всего, за капитана Новака расписывались несколько секретарей и деловодов, занятых благородным делом наказания виновных и пополнения бюджета. Достаточно собрать образцы свободных подписей всех сотрудников капитана Новака и провести экспертное сравнение с подписями на постановлениях. Совпадения будут немедленно установлены и доказаны, а вместе с ними – и преступный умысел.

 

Даже если местные эксперты (традиционно будучи в «сцепке» с коллегами из милиции, и не желая потому портить отношения с последними) дадут заключение, что все подписи выполнены капитаном Новаком и никем другим, то следует помнить следующее. Внешние различия подписей одного и того же лица, либо их изменения на протяжении короткого периода времени свидетельствуют о тяжелых органических поражениях психики подписанта, изменении (распаде) его личности.

 

Как следствие – это влечет за собой его немедленное увольнение. Только полоумных капитанов, у которых по десять раз на день меняется настроение и подпись, в ГАИ не хватало… А вдруг он на этой почве под влиянием усталости (работы-то сколько!) кого-то застрелит из табельного оружия?

 

Настоятельно рекомендуем обобщить постановления, собрать их максимальное количество и дать надлежащий ход через прокуратуру. Попутно следует направить копии в адрес высшего начальства МВД для проведения служебного расследования. Надеемся, результаты будут заслуживающими отдельной публикации.

 

Что же касается постановлений, которые неуловимым капитаном Новаком были вообще не подписаны – то такие документы вообще ничтожны, ибо являются проектами документов, «черновиками», и никаких правовых последствий не имеют. По этому поводу тоже следует подготовить обращение (отдельное от предыдущего) и отправить его в ту же прокуратуру или же областное управление МВД с простым вопросом: «Действителен ли документ, который не подписан должностным лицом?».

 

Не думаем, что ответ будет изощренным и изобретательным. В данном случае значительно проще, нежели выдумывать «сказки» об усталости капитана Новака и изменение его подписи со временем просто признать, что милиция «лоханулась» и подписи «провтыкала», за что виновные (тот же гиперактивный капитан) понесут наказание.

 

Это уже хорошо, поскольку будет признан официально факт незаконности и ничтожности «бумажки», которая в базах и сознании ГАИшников именовалась как «постановление». Кроме того, начальственная «порка» милиционеров, «стормозивших» с подписями, несколько поумерит служебный пыл последних, понудив уважать закон, которому служат.