Державна допомога сім’ям з дітьми – роз’яснення Мінсоцполітики

Поділитися:

Законами України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» передбачено надання державної підтримки сім’ям з дітьми, зокрема одиноким матерям, а також малозабезпеченим сім’ям. Допомога на дітей одиноким матерям та державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям надається залежно від майнового стану сімей.

 


 

З чого складається середньомісячний сукупний дохід сім’ї

 

Порядком обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги» (далі – Порядок № 632), визначено перелік доходів, які враховуються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї. У тому числі ці доходи враховуються для призначення допомоги на дітей одиноким матерям та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям:

 

  • заробітна плата в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб;
  • грошове забезпечення військовослужбовців;
  • пенсія, щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці;
  • стипендія, і тому числі із сумою її індексації, нарахованої відповідно до закону (крім соціальної стипендії, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа);
  • соціальні виплати, які призначаються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад міст обласного значення, районних у містах (у разі утворення) рад (далі – органи соціального захисту населення), у тому числі пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;
  • допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування;
  • грошові перекази, отримані з-за кордону;
  • дивіденди від цінних паперів;
  • інші доходи, відомості про які отримано від Державної податкової служби України та Пенсійного фонду України, а також доходи, які задекларовано особою.

 

Сім'ї з дітьми

На отримання державної підтримки можуть розраховувати сім’ї з дітьми, зокрема одинокі матері, а також малозабезпечені сім’ї

 

Законами України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» передбачено для окремих категорій громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.

 

Право на отримання пільг

 

Незалежно від доходів надаються пільги з оплати житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1 і 2, ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ, їх вдовам, реабілітованим особам, інвалідам військової служби, депортованим особам, які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю.

 

Крім того, з 01.07.2015 р. окремим категоріям пільговиків (багатодітні сім’ї, пенсіонери з числа медичних, педагогічних працівників, які проживають у сільській місцевості тощо) надаються пільги з оплати житлово-комунальних послуг за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2021 р. – 3180 грн), у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 389 затверджено Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї (далі – Порядок № 389).

 

Згідно з Порядком № 389 до сукупного доходу сім’ї пільговика включаються нарахована пенсія, заробітна плата, грошове забезпечення, стипендія, соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішенням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності), доходи від підприємницької діяльності, допомога по безробіттю та інші виплати, що здійснюються фондами соціального страхування.

 

Виплати за судовими рішеннями

 

У разі коли середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який надає право на податкову соціальну пільгу, пільговик має право на отримання пільг протягом дванадцяти місяців з місяця визначення відповідного права. Якщо перевищує – структурний підрозділ з питань соціального захисту населення письмово інформує пільговиків про те, що вони не мають права на отримання пільг і можуть звертатися за житловою субсидією.

 

З урахуванням зазначеного Порядком № 389 не передбачено врахування до сукупного доходу сім’ї при наданні пільг отриманих громадянами сум виплат за судовими рішеннями.

 

Допомога сім'ям з дітьми

Право на одержання пільг

Виплати за судовими рішеннями

 

Водночас згідно з Порядком № 632 до середньомісячного сукупного доходу при наданні житлових субсидій враховуються соціальні виплати, які призначаються органами соціального захисту населення. В тому числі до таких належать пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.