Утилізаційний збір для виробників «зеленої» електроенергії

Поділитися:

З метою оптимізації витрат на виведення з експлуатації відпрацьованого обладнання для виробників «зеленої» енергетики в Україні доцільно запровадити відповідний утилізаційний збір, який буде використовуватися на покриття супутніх витрат.

 


 

Причини дисбалансу на енергоринку України

 

Ми цілком поділяємо занепокоєння вищих посадових осіб держави навколо критичної та не зовсім правильної, з позицій дотримання національних інтересів, ситуації з розвитком «зеленої» (альтернативної) енергетики в Україні.

 

Високий рівень «зелених» тарифів на електричну енергію закріплений низкою нормативно-правових актів, міжнародних домовленостей і гарантій. Наша держава не може їх порушувати чи відмовлятися від їх виконання. Однак, через стрімке зростання частки «зеленої» енергетики в загальному обсязі виробленої електричної енергії в Україні відбувається «викачування» коштів з енергоринку на користь окремих «зелених» виробників.

 

Лінії електропередач

При цьому інші, традиційні виробники електричної енергії (які здебільшого відносяться до державного сектору) субсидіюють «зелених» виробників

 

Зайве навантаження покладається і на споживачів. Затримка з оплатою «зеленої» енергії та спроби обмежити надмірні апетити таких виробників викликає штучні «занепокоєння». Зростає кількість позовів до міжнародних судових інстанцій. В хід ідуть і публічні погрози та шантаж на адресу державних інституцій. «Тарифи непорушні та гарантовані», «інвестиційні зобов’язання не можна порушувати», – ці твердження, безумовно, знайомі всім.

 

Як покрити витрати на утилізацію відпрацьованого обладанння з виробництва «зеленої» електроенергії

 

З огляду на це, ми пропонуємо розглянути можливість законодавчого запровадження певного «утилізаційного збору». Його будуть сплачувати всі «зелені» виробники до спеціально створеного фонду. За цим фондом може стояти певна державна структура. Участь держави обумовлена необхідністю забезпечення витрат економічного та екологічного характеру. Йдеться, зокрема, про витрати на виведення з експлуатації та утилізацію відпрацьованого технічного і технологічного обладнання виробників «зеленої» енергетики. Це необхідно для забезпечення екологічності всієї схеми виробництва.

 

Утилізаційний збір

Подані нашими фахівцями пропозиції розгляне Кабінет Міністрів України

 

Основна ідея запровадження утилізаційного збору полягає в такому. Всі «зелені» технічні складові (солярні панелі, акумулятори тощо) під час їх виробництва, введення в експлуатацію, зняття з експлуатації та утилізації (переробки) є вкрай шкідливими для екології. Крім того, вони є ресурсоємними. Акумулятори, панелі тощо не можна просто так викинути на сміттєзвалище. Вони мають бути перероблені в безпечний спосіб. Саме для досягнення цієї мети має бути створений умовний «утилізаційний фонд» та запроваджено «утилізаційний збір».

 

Буде досягатися й екологічна мета енерговиробництва. «Зелена» енергетика дійсно буде прямувати до екологічності, на всіх етапах існування. «Зелені» виробники формально залишаться на своїх «старих» і «гарантованих» інвестиційних позиціях щодо тарифів. Вони не матимуть змоги здійняти галас: «порушують права інвесторів, обмежують тарифи» тощо. І такі виробники істотно допоможуть державі та національній економіці, екології, охороні навколишнього природного середовища, віддавши частину отриманих надприбутків «на корисні справи та потреби».

 

За правильного ідеологічного (екологоспрямованого) підходу – запропонована нами схема буде корисною. Передусім, вона має великі переваги для держави (економіки), і для осіб, які будуть залучені до описаної схеми як розпорядники коштів «утилізаційного фонду».