Три напрями звільнення України

The following two tabs change content below.
Олександр Корнійчук

Олександр Корнійчук

кандидат економічних наук, магістр державного управління у сфері охорони здоров'я

Деокупація, як складова модернізації, має розгортатись у трьох напрямах звільнення України: від кремлівських окупантів, олігархату та російської пропаганди. Першочергової уваги щодо деокупації від виробничого та побутового колаборанства потребують заклади науки, освіти, культури та охорони здоров’я.

 


 

Держава, «організація цілісна – себто здорова – коли вона єдина, стабільна й самодостатня, коли її менеджмент, операційна діяльність, стратегія та культура поєднанні в злагодженому механізмі, а їхня взаємодія має сенс…

Щоб з’ясувати, чи є здоровою конкретна організація, варто звернути увагу на ознаки, властиві таким компаніям: мінімум інтриг, уникнення безладу, високі мотивацію і ефективність праці та незначний рівень плинності кадрів серед гарних працівників…»

(П. Ленсіоні)

План звільнення України

 

З метою нейтралізації всіх сфер суспільного життя, закладів і установ від Кремля та олігархату необхідне активне долучення ФБР США для захисту української державності насамперед від І. Коломойського, Р. Ахметова, Ю. Тимошенко та ін. Насамперед, це стосується демонтажу організованої злочинної діяльності олігархату і Кремля у фінансово-економічній та у сфері земельних відносин (події навколо «ПриватБанку», масового «розбазарювання» олігархатом спільно з обласними управліннями земельних ресурсів земель, які знаходяться між населеними пунктами об’єднаних територіальних громад).

 

Цьому сприяє фактична протиправна діяльність Ю. Тимошенко, О. Ляшка та ін. народних депутатів, які блокують прийняття закону про передачу земель між населеними пунктами об’єднаним територіальним громадам та підбурюють громадськість у питаннях збереження кріпосного права на селі за допомогою діючої системи заборон і обмежень. Українська держава й суспільство потребують реальних механізмів захисту прав власності на землю для українських фермерів, жителів сіл та решти громадян, а не олігархату в нинішньому режимі латифундизму.

 

Наша мета – розбудова сучасної багатої України за стандартами країн-аналогів – Франції, Німеччини. Це має передбачати щорічне зростання ВВП від 5-6% на основі впровадження високотехнологічних інфраструктурних проектів з виробництва українських автомобілів «Борисфен», авіалайнерів «Сармат», торгового і риболовецького флоту, сучасного високотехнологічного ВПК, спроможного на 80-90% задовольняти ключові потреби, насамперед у летальній зброї кожного із видів українського війська; сучасної комп’ютерної техніки, фармацевтичної промисловості, розвиненого АПК з високою часткою доданої вартості (відповідно на базі технологій концернів «Форд», «Боїнг» та ін.).

 

Надзвичайно актуальним є дієве сприяння у розбудові сучасних інституцій – генеральної прокуратури, суддівської системи, насамперед антикорупційного суду, державного бюро розслідувань, високоефективних розвідувальних і контррозвідувальних служб, системи науки і освіти, медицини, пенсійного забезпечення, реального захисту прав власності і т.п. Звільнення України має ґрунтуватися на високому рівні державного здоров’я кожної інституції.

 

Модернізація означає звільнення України

 

Сутність модернізації полягає у якісній розробці та реалізації «Плану Маршала – Україна ХХІ» на 2017-2035 рр. Його зміст має охоплювати всі сфери, ключові підприємства та установи на рівнях громад, районів, областей та у загальнонаціональному масштабі на основі сучасних кадрових, управлінських, економічних, інноваційних, інформаційних та фінансових технологій США, Великої Британії, Канади, Фінляндії та ін. В основі заходів має бути покладено забезпечення прав і свобод кожної конкретної людини, запровадження реальних конкурентних засад, кардинального підвищення якості освіти і науки на основі усунення залежності від чиновників, створення сприятливих умов для самореалізації насамперед талановитої та креативної молоді у віці до 35 років.

 

Фундаментом для модернізації та звільнення України має стати створення новітніх підприємств в кожному місті і в кожній об’єднаній територіальній громаді для виробництва товарів або надання послуг з високою часткою доданої вартості. Це мають бути реально незалежні від олігархату та депутатів усіх рівнів, глав адміністрацій і рад, новітні підприємства. Їх власниками мають стати талановиті і здібні підприємці як з числа громадян України, так і іноземців, які спроможні запровадити сучасну корпоративну культуру здорової організації.

 

Ключові партнери України: США, Канада, Велика Британія, Швеція, Австралія, Фінляндія та ін., які мають висококонкурентні системні інституції для їх вдалої адаптації до українських реалій. Найбільшу цінність для України становлять українці, які мають українське державницьке мислення та достатній практичний досвід роботи у ключових інституціях зазначених та ін. передових країн і які готові до повернення на Батьківщину.

 

Кроки, що нам потрібно для цього здійснити:

 

 1. Створення при Кабінеті Міністрів України міжсекторальної науково-експертної групи із числа кращих вітчизняних та міжнародних економістів на чолі з В. Горбуліним в складі: А. Гальчинського, В. Савченко, Е. Райнерта, Е. де Сото, Т. Пікетті, В.Л. Сміта, конгресмена із США Дж. Маккейна, екс-прем’єр-міністра Великої Британії Т. Блера та ін. Її метою має стати визначення пріоритетних сфер, напрямів, галузей, підприємств, установ з обґрунтуванням оптимального розміщення нової інфраструктури на регіональному та місцевому рівнях. З цією метою доцільно залучити відомих молодих українських економістів та підприємців, які мають успішний досвід досліджень та виробничої діяльності у тому чи іншому регіоні, а також керівництво новостворених об’єднаних територіальних громад.
 2. Оголошення конкурсу на інвестиційно-інноваційні проекти з гарантуванням центральною та місцевою владами прав власності на землю, майно, інтелектуальні доробки.
 3. Розробка проектів законів та постанов Кабінету Міністрів України які б усунули всі перепони для приходу інвесторів для створення насамперед українських транснаціональних компаній. Критерієм ефективності цих нормативних змін має стати щорічне досягнення інвестиційного коефіцієнту в Україні на рівні 45-50% (це співвідношення валового вкладання в постійний капітал до валового внутрішнього продукту [3, с.213]).
 4. Створення при Кабінеті Міністрів України офісу супроводу кожного інвестиційного проекту з метою завчасного усунення будь-яких перепон в розгортанні будівництва нових підприємств та власного бізнесу. З цією метою доцільне створення електронної карти інноваційних проектів із завчасно підготовленими місцевою владою пакетами документів із гарантованим правами власності та екологічними стандартами виробничої діяльності. Певним аналогом можуть виступати створені т.в.о. міністра охорони здоров’я України експертні групи по фаховому моніторингу реального стану справ у кожному із видів надання медичної допомоги та напрямів управлінської і фінансово-економічної діяльності зі своєчасним розробленням проектів законодавчих, урядових та відомчих змін з незалежним від державного чи місцевого бюджету фондом оплати.
 5. Організація стажування як в Україні так і в зазначених країнах молодих і талановитих громадян – українських державників під керівництвом успішних власників, управлінців, економістів, фінансистів, екологів, суддів, прокурорів та ін. категорій юристів із США, Канади, Великої Британії, Швеції, Австралії та ін. держав з метою кардинального покращення їх професійного рівня та набуття спроможності до створення або управління новітніми підприємствами.
 6. Призначення на посади Генерального прокурора України, Голови Верховного суду України, Голови Конституційного суду України, міністрів юстиції, внутрішніх справ, керівників СБУ, ДФС, Держприкордонслужби, Держмитслужби, Державного агентства земельних ресурсів та ін. українських державників, які мають успішний практичний досвід керівної діяльності в аналогічних структурах передових держав, а також із Литви та Естонії. Надати їм право залучення без будь-яких обмежень фахівців із інших держав, за винятком представників постсовєтського простору.

 

Участь інших держав у модернізації України 

 

Сприяння Україні у підписанні додаткових угод з країнами ЄС, Канадою та ін. провідними державами, з якими діє зона вільної торгівлі, щодо невідкладного запровадження нашою державою із 2017 р. протягом найближчих 15 років жорстких протекціоністських заходів на ввезення будь-яких товарів і послуг, які за експертними оцінками Міністерства економіки та торгівлі України несуть реальну загрозу деіндустріалізації.

 

Дії громадян щодо звільнення України 

 

Розробка і публічне обговорення серед науково-експертного середовища сутності і покроковості проведення модернізації України як ключової умови звільнення від зовнішнього впливу, досягнення сучасних стандартів добробуту держави і громадян та перемоги над окупантом. Це має стосуватись як рівня громад, так і районів і областей, а також секторів національної економіки та суспільно-політичної сфери.

 

Дії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України:

 

 1. Підписання на взаємовигідних умовах із США, Канадою, Великою Британією, Австралією, Швецією, Фінляндією та ін. передовими країнами пакетних довгострокових угод, в основі яких має лежати реальна і сучасна модернізація України. Для підвищення відповідальності представників конкретної передовою країни за успішність модернізації доцільне закріплення за їх представниками конкретної сфери (до прикладу Фінляндія залучається до впроваджень сучасних стандартів освіти, інформатизації та електронного врядування і т.п.). Це має дозволити кардинально наростити багатство української держави і суспільства, а також досягти високого рівня рентабельності, як для українських підприємців так і громадян іноземних держав, як інвесторів української економіки. Своїм наслідком це має призвести до нарощування потенціалу валового національного продукту іноземних держав за рахунок виробництва товарів і послуг та території України.
 2. Укладання додаткових угод з США, Канадою та ін. державами щодо реальних протекціоністських механізмів захисту Україною власного ринку від іноземних товарів і послуг.
 3. Розгортання в ЗМІ та серед науково-експертного середовища щодо проектів подолання загроз деіндустріалізації України в умовах діючих угод про зону вільної торгівлі з країнами, які мають більш розвинену економіку – ЄС, Канада.
 4. З метою динамічного подолання значної нерівності між олігархатом і громадянами України ініціювати підписання з урядами США, Канади, Великої Британії та країнами ЄС міжнародної угоди щодо запровадження прогресивного щорічного податку на капітал (на статки до 1 млн. євро – 0,1-0,5%; від 1 до 5 млн. євро – 1%; від 5 до 10 млн. євро – 2%; від 100 млн. євро і більше – від 5 до 10%).

 

Список джерел:

 

 1. П. Ленсіоні. Перевага. У чому сила корпоративної культури. К.: Наш Формат, 2017 – 224 с.
 2. О. Романенко. Сім ідей для України від нобелівського лауреата Вернона Л.Сміта. Дзеркало тижня №25 (231), 1 липня 2017 р. – с.6
 3. Ха-Юн Чанг. Економіка. Інструкція з використання. К.: Наш Формат, 2016 – 400 с.
 4. Ерік С. Райнерт. Як багаті країни забагатіли… і чому бідні країни лишаються бідними. К: «Темпора», 2014
 5. Т. Пікетті. Капітал у ХХІ ст. Київ: «Наш формат», 2016 – 693 с.