В яких умовах тримаються бійці батальйону «Торнадо»

Поділитися:

Про умови утримання бійців батальйону «Торнадо»: які порушення виявив Європейський суд з прав людини та як виконуються його рішення про відшкодування моральної та матеріальної шкоди (офіційна інформація Міністерства юстиції України).

 


 

Як адвокат, я здійснюю захист і представництво інтересів осіб. Серед моїх підзахисних, зокрема громадяни: Оніщенко Руслан Ілліч, Глєбов Максим Валерійович, Гульчук Борис Павлович, Демчук Андрій Нестерович, Іваш Роман Юрійович, Куст Микита Володимирович, Свиридовський Микита Васильович, Шевченко Юрій Миколайович, Ляшук Данііл Алєксандровіч, Цукур Микола Володимирович, Холод Ілля Іванович, Плямадяла Анатолій Миколайович, Бистрицький Павло Миколайович. Вказані громадяни засуджені судами України та відбувають покарання/перебувають в ув’язненні в зазначених вище установах (місцях несвободи).

 

Шевченківським районним судом міста Києва щодо них на теперішній час також розглядається чергове кримінальне провадження.

 

Зазначені громадяни відомі загалу як «учасники справ батальйону «Торнадо».

 

Я також є журналістом, заступником головного редактора Загальнодержавного друкованого бюлетеня «ГОВОРИ!». Наше видання висвітлює проблеми тримання осіб у місцях неволі, їх реабілітації, виправлення, звільнення, адаптації та соціалізації. Зокрема, ситуація з умовами утримання та кримінального переслідування зазначених осіб є певним чином показовою. Тому вона становить інтерес для мети журналістського розслідування.

 

Умови тримання бійців Торнадо

 

Адвокатські запити

 

Відповідно до законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, законодавства про засоби масової інформації (пресу) в Україні, цивільного законодавства України в частині забезпечення особистих майнових прав та інтересів бійців батальйону «Торнадо» мною було подано звернення до низки державних органів, до компетенції яких належить вирішення питань, пов’язаних із дотриманням прав зазначених осіб.

 

Так, бійці батальйону «Торнадо» є учасниками цивільних правових і процесуальних відносин. Вони можуть вчиняти дії щодо набуття і розпорядження майном і майнових прав, відчуження майна та майнових прав та розпорядження ними. Так само, вони мають право вступу у спадкування, складення заповітів, відкриття банківських рахунків і розпорядження коштами тощо.

 

Зазначені громадяни є учасниками низки цивільних, адміністративних та інших справ, які розглядаються судами України. Як і всі громадяни, бійці батальйону «Торнадо», що тримаються у місцях позбавлення волі, набувають під час розгляду справ певних прав і обов’язків.

 

На користь зазначених громадян Європейським судом з прав людини постановлено рішення про здійснення на їх користь необхідних виплат і компенсацій, пов’язаних з незаконними діями державних органів щодо них. Наразі має здійснюватися процедура виконання зазначених рішень – перерахунок коштів.

 

Проблеми забезпечення цивільних прав ув’язнених

 

Однак виконання і реалізація цивільних прав та інтересів бійців батальйону «Торнадо» істотно обмежена через їх перебування в неволі та технічну неможливість особистої участі у зазначених процедурах. При цьому законодавство (окремі галузі) передбачає або ж безпосередню участь уповноваженої/зобов’язаної особи в певних діях, або ж наявність прямої нотаріальної (прирівняної до неї) довіреності на вчинення певних дій. Приміром, відносини, пов’язані з банківською таємницею, відкриттям банківських рахунків і розпорядженням коштами, отримання заробітної платні/гонорарів від журналістської діяльності тощо.

 

Зважаючи на викладене, я звернувся до Міністерства юстиції України з вимогою в інтересах моїх підзахисних/довірителів та підлеглих журналістів забезпечити можливість складення ними довіреностей (доручень) на право представництва інтересів та захисту прав третіми особами, які будуть названі кожною особою в кожному випадку індивідуально.

 

Складення (виготовлення, посвідчення) довіреностей можливе або ж компетенцією керівництва виправних закладів (що беззастережно передбачено ст. 245 Цивільного Кодексу України) або ж надання доступу до ув’язнених нотаріусам.

 

По кожному з бійців батальйону «Торнадо» я просив надати відомості про умови їх тримання в ув’язненні. Зокрема заклад, камера, площа камери, наявність інших співкамерників, стан здоров’я, взаємних зауважень щодо свого статусу та обставин тримання в ув’язненні тощо. Окремим питанням була наявність коштів на особистому рахунку ув’язненого.

 

Моєю основною метою було і залишається сприяння у виконанні рішень Європейського суду з прав людини по відношенню до кожної з осіб, на користь якої винесено рішення перерахуванням коштів за напрямами, які будуть вказані зазначеними особами. Адже невиконання цих рішень є злочином і грубим порушенням прав і свобод людини.

 

Кримінальні справи бійців батальйону Торнадо

 

Виконання рішень Європейського суду з прав людини

 

Як ідеться з офіційної відповіді, що надійшла від Міністерства юстиції України (лист від 20.05.2020 р. за вих. № 22119/11669-33-20/27), відповідно до п. 1 ст. 46 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) та ст. 2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» (далі – Закон України) рішення Європейського суду є обов’язковими для виконання та відповідно до ст.ст. 3 та 5 Закону України «Про виконавче провадження» виконання рішень Європейського суду покладено на органи державної виконавчої служби.

 

Під виконанням рішення Європейського суду слід розуміти виплату стягувачеві відшкодування та вжиття додаткових заходів індивідуального характеру, а також вжиття заходів загального характеру.

 

Щодо заявника Глєбова Максима Валерійовича

 

18.06.2019 р. Європейський суд повідомив Уряд України про справу Глєбова Максима Валерійовича за заявою № 53192 та відповідно до Правила 54 § 2 (b) Регламенту Європейського суду запропонував Уряду в разі необхідності надати свої коментарі щодо цієї заяви.

 

Станом на 27.04.2020 р. на офіційному сайті Європейського суду HUDOC відомості про рішення, ухвалені на користь Глєбова Максима Валерійовича, відсутні. До Уповноваженого повідомлення про ухвалення Європейським судом рішення за його заявою також не надходило.

 

Щодо заявників Цукура Миколи Володимировича та Гульчука Бориса Павловича

 

17.10.2019 р. Європейським судом було ухвалено остаточне рішення у справі «Цукур та інші проти України» (заява № 53132/18 та 2 інші заяви), до якого були приєднані справи Цукура Миколи Володимировича за заявою № 53132/18 та Гульчука Бориса Павловича за заявою № 53181/18.

 

У цьому рішенні Європейський суд констатував порушення статей 3 та 13 Конвенції у зв’язку з неналежними умовами тримання заявників під вартою та відсутністю у національному законодавстві ефективного юридичного захисту у зв’язку із цим.

 

З огляду на констатовані порушення норм Конвенції Європейський суд присудив Цукуру М.В. 5 600 євро та Гульчуку Б.П. 7 100 євро як відшкодування моральної та матеріальної шкоди, судових та інших витрат, які були перераховані, за довіреністю, представнику стягувачів.

 

З метою виконання рішення у цій справі Міністерство юстиції України листом від 04.11.2019 р. № 40253/8427-30-19/5.2.2 повідомило Адміністрацію Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – Адміністрація ДКВС України), державні установи «Київський слідчий ізолятор», «Дніпровська установа виконання покарань» (№ 4) та Академію Державної пенітенціарної служби про рішення Європейського суду. Міністерство юстиції України також вказало на констатовані Європейським судом порушення прав заявників. Зокрема у листах було наголошено на необхідності забезпечення належних умов тримання заявників та інших осіб під вартою відповідно до положень Конвенції та практики Європейського суду.

 

Щодо заявників Оніщенка Руслана Ілліча, Ляшука Данила Олександровича, Холода Іллі Івановича, Куста Микити Володимировича та Плямадяла Анатолія Миколайовича

 

14.11.2019 р. Європейським судом було ухвалено остаточне рішення у справі «Петрук та інші проти України» (заява № 1343/19 та 5 інших). До цього рішення були приєднані справи Оніщенка Руслана Ілліча за заявою № 33773/19, Ляшука Данила Олександровича за заявою № 3783/19, Холода Іллі Івановича за заявою № 3786/19, Куста Микити Володимировича за заявою № 4093/19 та Плямадяла Анатолія Миколайовича за заявою № 4095/19.

 

У цьому рішенні Європейський суд констатував порушення статей 3 та 13 Конвенції у зв’язку з неналежними умовами тримання заявників під вартою та відсутністю у національному законодавстві ефективного юридичного захисту у зв’язку із цим.

 

З огляду на констатовані порушення норм Конвенції Європейський суд присудив Оніщенку Р.І. 6 900 євро, Ляшуку Д.О. 6 500 євро, Холоду І.І. 5 900 євро, Кусту М.В. 9 000 євро та Плямадялу А.М. 7 500 євро як відшкодування моральної та матеріальної шкоди, судових та інших витрат.

 

Кошти, присуджені вказаним бійцям батальйону «Торнадо» перераховані за довіреністю представнику стягувачів.

 

Щодо заявника Ляшука Д.О. Міністерство юстиції України повіомляє, що державний виконавець підготував розпорядження для перерахування присуджених Європейським судом коштів представнику заявника після надходження до Департаменту державної виконавчої служби банківських реквізитів Ляшука Д.О. Станом на 27.04.2020 р. інформація про перерахування коштів до Уповноваженого не надходила.

 

Заходи для покращення умов тримання ув’язнених

 

З метою виконання рішення у цій справі Міністерство юстиції України листом від 10.12.2019 р. № 133/8575-30-19/5.2.2 повідомило Адміністрацію ДКВС України, Державну установу «Київський слідчий ізолятор» та Академію державної пенітенціарної служби про рішення Європейського суду. Міністерство юстиції України вказало на констатовані Європейським судом порушення прав заявників, а також просило повідомити про поточний стан умов тримання засуджених та які заходи вживаються ДКВС для покращення умов тримання засуджених у державній установі «Київський слідчий ізолятор» з метою приведення їх у відповідність зі стандартами Європейського комітету з питань запобігання катування чи нелюдського або такому, що принижує гідність, поводженню і покаранню.

 

Також Міністерство юстиції України інформує, що відповідно до ст. 11 Закону України рішення у справі «Цукур та інші проти України» (заява № 53132/18 та 2 інші заяви) та рішення «Петрук та інші проти України» (заява № 1343/19 та 5 інших заяв) були включені до подання Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів загального характеру. Ці заходи є необхідними для виконання рішень Європейського суду, що набули статусу остаточних у IV кварталі 2019 р. Крім того, інформацію про вказані рішення Європейського суду надіслано до Верховного суду в аналітичному огляді рішень Європейського суду та до Апарату Верховної Ради України.

 

Щодо заявника Шевченка Юрія Миколайовича

 

Згідно з відомостями, що містяться на офіційному веб-сайті Європейського суду HUDOC встановлено, що справу Шевченка Ю.М. за заявою № 34066/13 зі скаргою на тривале невиконання постанови Тетіївського районного суду Київської області від 21.08.2008 р. у справі № 2-а-150/2008 приєднано до ухваленого 12.10.2017 р. Великою Палатою Європейського суду рішення у справі «Бурмич та інші проти України» (заява № 46852/13 та інші).

 

У цьому рішенні Європейський суд постановив вилучити зі свого реєстру (strike out) 12 148 заяв, які стосуються системної проблеми невиконання рішень національних судів в Україні та передати їх Комітету міністрів Ради Європи. Подальший нагляд за ї виконанням здійснюватиме Комітет міністрів Ради Європи в контексті вжиття заходів загального характеру. Також Європейський суд не присудив справедливу сатисфакцію жодному із заявників.

 

Крім того, відповідно до положень ст. Закону України, рішення Великої Палати Європейського суду у справі «Бурмич та інші проти України» про вилучення Європейським судом справ зі свого реєстру є рішенням, яке не підлягає встановленій законодавством процедурі виконання.

 

Щодо заяв Демчука Андрія Нестеровича, Іваша Романа Юрійовича, Свиродовського Микити Васильовичата Бистрицького Павла Микоалйовича Міністерство юстиції України повідомляє таке. Станом на 27.04.2020 р. з Європейського суду до Уповноваженого справи за такими заявами, а також інформація про рішення Європейського суду в таких справах не надходили.

 

Де тримаються бійці батальйону «Торнадо»

 

У державній установі «Київський слідчий ізолятор» (далі – СІЗО) тримаються: Плямадяла А.М., Глєбов М.В., Куст М.В., Холод І.І., Гульчук Б.П., які засуджені вироком Оболонського районного суду м. Києва від 07.04.2017 р.

 

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 24.12.2019 р. було прийнято рішення Плямадяла А.М. і Холода І.І. залишити у державній установі «Київський слідчий ізолятор» до розгляду кримінального провадження № 42018110350000125 по суті.

 

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 18.02.2020 р. Кусту М.В., Глебову М.В. та Гульчуку Б.П. продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою по кримінальному провадженню № 42018110350000125, до 17.04.2020 р. включно.

 

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 16.04.2020 р. Кусту М.В., Глебову М.В. та Гульчуку Б.П. продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою по кримінальному провадженню № 42018110350000125, до 16.06.2020 р.

 

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про попереднє ув’язнення» (далі – Закон), норма площі в камері для однієї взятої під варту особи не може бути менше 2,5 м2. Вищевказані бійці батальйону «Торнадо» тримаються в камерних приміщеннях окремо від інших, а саме:

 

  • Гульчук Б.П. тримається в камерному приміщенні № 153 загальною площею 8,8 м2;
  • Холод І.І. тримається в камерному приміщенні № 154 загальною площею 9 м2;
  • Куст М.В. тримається в камерному приміщенні № 155 загальною площею 8,9 м2;
  • Глебов М.В. тримається в камерному приміщенні № 157 загальною площею 8,2 м2;
  • Плямадяла А.М. тримається в камерному приміщенні № 158 загальною площею 9,4 м2.

 

Умови тримання і кошти на особистих рахунках ув’язнених

 

Відповідно до п. 2 розділу ІІІ Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної Кримінально-виконавчої служби України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14.06.2019 р. № 1769/5 (далі – Правила), камери забезпечуються меблями, інвентарем і предметами господарського призначення.

 

На особових рахунках Гульчука Б.П., Холода І.І., Куста М.В. та Плямадяла А.М. кошти відсутні. На особовому рахунку Глебова М.В. знаходяться кошти у розмірі 1 гривня 36 копійок.

 

Відповідно до ст. 254 Цивільного кодексу України, а також ст. 78 Закону України «Про нотаріат» начальники установ виконання покарань мають право посвідчувати заповіти та довіреності ув’язнених і засуджених, які тримаються в цих установах.

 

Засуджені Гульчук Б.П, Холод І.І., Куст М.В., Плямадяла А.М. та Глебов М.В. із заявами для складення, виготовлення довіреностей (доручень) на право представництва інтересів третіми особами до представників адміністрації СІЗО не зверталися.

 

Цукур М.В. засуджений вироком Оболонського районного суду м. Києва від 07.04.2017 р. На підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 24.12.2019 р. тимчасово залишений в дільниці слідчого ізолятора «Бучанська виправна колонія (№ 85)» до розгляду кримінального провадження № 42018110350000125 по суті. Тримається окремо від інших, у камерному приміщенні загальною площею 13,7 м2.

 

На особистому рахунку Цукура М.В. кошти відсутні.

 

Цукур М.В. із заявами для складення, виготовлення довіреностей (доручень) на право представництва інтересів третіми особами до представників адміністрації СІЗО не звертався.

 

Екс-командир батальйону «Торнадо» – Руслан Оніщенко

 

Оніщенко Р.І. засуджений вироком Оболонського районного суду м. Києва від 07.04.2017 р. На підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 24.12.2019 р. тимчасово залишений в дільниці слідчого ізолятора «Білоцерківська виправна колонія (№ 35)» до розгляду кримінального провадження № 42018110350000125 по суті. Тримається окремо від інших, у камерному приміщенні загальною площею 13,7 м2.

 

На особистому рахунку Оніщенка Р.І. кошти відсутні.

 

Данило Ляшук

 

Ляшук Д.А. засуджений вироком Оболонського районного суду м. Києва від 07.04.2017 р. На підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 24.12.2019 р. тимчасово залишений в дільниці слідчого ізолятора «Бориспільська виправна колонія (№ 119)» до розгляду кримінального провадження № 42018110350000125 по суті. Тримається окремо від інших, у камерному приміщенні загальною площею 20 м2.

 

На особистому рахунку Ляшука Д.А. кошти відсутні.

 

Також Міністерство юстиції України повідомляє, що відповідно до інформації, наданої СІЗО, громадяни Демчук А.Н., Іваш Р.Ю., Свиридовський М.В., Шевченко Ю.М. та Бистрицький П.М. звільнені з установи.