У Свідків Єгови заявляють, що їхнє «царство» знищить хибну релігію

Поділитися:

Розбираємо тематичний випуск журналу Свідків Єгови – «Вартова Башта» № 2’2020 «Що таке Боже Царство?». Укладачі запевняють, що скоро на зміну державній владі прийде їхнє «царство», і воно знищить хибну релігію, поганих людей, правителів і багато іншого.

 


 

Як відомо, Свідки Єгови пропагують встановлення так званої «теократичної держави» на чолі з Ісусом Христом. А що стосується всіх інших релігій, то істинним вони вважають виключно віровчення своєї організації – Товариства Вартової башти та трактатів.

 

Днями у м. Києві зненацька розпочалася масова розсилка релігійної літератури Свідків Єгови, а саме журналу «Сторожевая башня» (російською мовою) № 2’2020. Весь випуск видання присвячено темі встановлення «Божого Царства». Ось примірник, який я знайшла у своїй поштовій скриньці.

 

Царство Свідків Єгови

 

Наскільки мені відомо, мешканці інших районів столиці одержали такий само журнал.

 

З чим пов’язана така масовість поширення «екстреного випуску»?

 

Наразі достеменно невідомо, які конкретно особи здійснювали поширення цього видання. В Україні зареєстровано доволі багато релігійних громад Свідків Єгови. Зокрема релігійна організація «Релігійна громада Свідків Єгови міста Києва» (код 26088914) зареєстрована у 2001 р. за адресою: 03170, м. Київ, бульв. Ромена Роллана, буд. 13, прим. 345. Але крім неї, у різних районах столиці діють ще декілька релігійних громад-правонаступників, які теж мають статус юридичних осіб.

 

Як зазначено у вихідних даних, журнал надруковано у Німеччині, тираж кожного випуску становить 93 мільйони 281 тисячу примірників. Яке відношення до поширюваного в Україні видання має релігійне об’єднання Свідків Єгови в Республіці Білорусь, контакти якого вказані на звороті титульного аркушу – окреме питання.

 

Журнал Вартова башта

 

Принаймні, з цього випливає, що його було централізовано ввезено з-за кордону в Україну. А значить, тут літературу одержувала місцева релігійна організація Свідків Єгови, котра потім координувала подальше поширення даних матеріалів на території нашої країни.

 

Кожен, хто не визнає «влади Єгови», служить Сатані?

 

Отже, читаємо. До змісту випуску включено сім статей: перша тема розпочинається із запитання: «Невже дізнатися, що таке Боже Царство і коли воно прийде, взагалі неможливо?». Звісно, журнал друкувався не для того, щоб одразу сказати, що неможливо знати, коли настане Боже Царство, тому читачам обіцяють: «Як ми побачимо далі, можливо!».

 

Нехай прийде Царство Твоє

 

У наступній статті «Чому нам потрібно Боже Царство?» світська державна влада протиставляється «правлінню Єгови», а стан, за якого «люди починають управляти людьми» вважається владою від Сатани. До цього наведено вирвану з контексту цитату нібито з повідомлення ООН 2009-го р. про те, що «погане урядування дедалі частіше вважають однією з першопричин усього зла в наших суспільствах».

 

Погане врядування

 

Як випливає зі змісту написаного далі, очолити прийдешнє Боже Царство має Ісус Христос.

 

Царство Свідків Єгови очолить Христос

 

Стосовно термінів настання «Божого Царства» зазначено, що це станеться вже скоро, і на підтвердження наведено низку ознак. Серед подій, які нібито дозволяють безпомилково розпізнати наближення «Божого Царства» названо такі: війна 1914 р., землетруси за останні 100 років, голод (за даними станом на 2018 р.), а також хвороби та епідемії. Щодо останнього, то «пророцтва» Свідків Єгови про епідемії ми вже докладно розбирали раніше, і ви мали змогу переконатися, що вони не мають під собою жодного переконливого підґрунтя.

 

Війни та епідемії

 

Тут варто буде ще раз нагадати про ставлення Свідків Єгови до здобуття освіти. «Освіта краде твою духовність», – постійно повторюють вони. Їм не вигідно тримати у своїх лавах осіб, які добре знаються на історії, економіці, медицині та інших науках. Тому подібні апокаліптичні казки розраховані на людей неосвічених і некритичних, для яких написане в цьому журналі буде сприйматися як істина в останній інстанції.

 

Що буде знищувати «Боже Царство»?

 

«Всю шкоду, заподіяну правлінням людей», – ось що, за твердженням Свідків Єгови, буде знищувати «Боже Царство» (стор. 12). Як бачимо, в ньому закладено безапеляційну, категоричну ідею про те, що «правління людей» спричиняє виключно шкоду. «Скоро Христос знищить усіх своїх противників і звільнить від страждань тих, хто охоче слухається Бога», – обіцяють Свідки Єгови.

 

І далі обіцяють, що невдовзі Боже Царство:

 

  • Знищить усі фальшиві релігії. Релігії, які навчають неправди про Бога і роблять людей нещасними, кануть у небуття. Біблія прирівнює фальшиві релігії до повії і каже, що її знищення стане шоком для багатьох людей;

  • Знищить людські уряди. Боже Царство покладе край правлінню людей;

  • Знищить злих людей. Що чекає тих, хто не слухається Бога, чинить зло і не хоче змінюватися? «Неправедні будуть вигублені з землі»;

  • Знищить Сатану і демонів. Вони більше не зможуть вводити людей в оману.

 

Що знищить Царство Свідків Єгови

 

Після цього всі стануть жити щасливо й ніколи не помруть (стор. 13). Разом з Ісусом Христом правити землею будуть 144 тисячі осіб з числа обраних Свідків Єгови, а «Боже Царство» обіцяє всім хорошу екологію та приємну роботу. Що ж, прибирання туалетів у бетелях і довічне життя на правах обслуги – для когось, напевне, це вважається дуже приємною роботою.

 

Відповідно, для того, аби потрапити до цього кола «обраних», необхідно стати членом Товариства Вартової Башти та Трактатів. Нове царство як шлях порятунку від кінця світу буде доступним лише для Свідків Єгови.

 

Шлях у царство Свідків Єгови

 

Проповідування нетерпимості й ворожнечі на релігійному підґрунті

 

Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації» визначено, що релігійна організація не повинна втручатися у діяльність інших релігійних організацій, в будь-якій формі проповідувати ворожнечу, нетерпимість до невіруючих і віруючих інших віросповідань (абз. 9 ст. 5).

 

Конституція України у ст. 24 встановлює норму прямої дії, згідно з якою не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

 

У ст. 35 Основного Закону закріплено право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.

 

Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей. Більш детально право на свободу совісті врегульовано нормами ст. 3 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

 

Публічне оголошення всіх релігій, крім віровчення Свідків Єгови, хибними або фальшивими є посяганням на права інших релігійних організацій. Такі дії визначено як одну з підстав для припинення діяльності релігійної організації за рішенням суду (п. 1, 4 ч. 4 ст. 16 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»).

 

Не «Боже Царство», а панування Свідків Єгови

 

Таким чином, наведене свідчить про порушення релігійною громадою Свідків Єгови статутних цілей і завдань, а також норм чинного Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» і ст. 161 Кримінального кодексу України.

 

У розглянутому сьогодні тематичному випуску журналу «Вартова башта» (№ 2’2020) містяться елементи, зміст яких спрямований на порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань. Адже поширення друкованих матеріалів, у яких проголошується ніщо інше, як встановлення прямих і непрямих переваг і обмежень за ознаками віросповідання громадян або їх ставлення до релігії, спричиняє розпалювання ворожнечі на релігійному підґрунті.