ЄСПЛ задовольнив скарги на неналежні умови тримання – рішення у справі «Аристархов та інші проти України»

Поділитися:

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) задовольнив скарги на неналежні умови тримання, відсутність будь-яких ефективних засобів юридичного захисту в національному законодавстві. Згідно з Рішенням ЄСПЛ у справі «Аристархов та інші проти України» від 13 січня 2022 р. Україна протягом трьох місяців має виплатити заявникам відповідні суми за грошові та негрошові збитки.

 


 

Якщо раніше ЄСПЛ розглядав подібні заяви окремо за зверненням однієї особи, то останнім часом, у зв’язку зі зростанням кількості скарг на неналежні умови тримання, аналогічні заяви об’єднуються. Так, рішенні ЄСПЛ від 13 січня 2022 р. розглянуто і задоволено заяви десяти осіб, серед яких: Олександр Аристархов, Ігор Полулях, Владислав Бурлаков, Степан Щербань, Борис Кириченко, Олександр Федоренко, Віктор Булах, Володимир Краснощок, Максим Приходько, а також і мій підзахисний, журналіст «ГОВОРИ!» Ігор Гургенашвілі. У Додатку до рішення ЄСПЛ наведено повний Перелік заяв, у яких подаються скарги за статтями 3 і 13 Конвенції (неналежні умови тримання під вартою та відсутність будь-якого ефективного засобу правового захисту у національному законодавстві).

 

Неналежні умови тримання

У Київському слідчому ізоляторі

 

Повний текст Рішення ЄСПЛ від 13 січня 2022 р. мовою оригіналу:

 

 

Нижче наведено переклад документа і додатків українською.

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

 

П’ЯТА СЕКЦІЯ

 

СПРАВА АРИСТАХОВ ТА ІНШИХ ПРОТИ УКРАЇНИ (заяви № 22948/20 та 9 інших – див. доданий список)

 

РІШЕННЯ

 

СТРАСБУРГ, 13 січня 2022 року

 

Це рішення є остаточним, але воно може підлягати редакційному перегляду.

 

У справі Аристархов та інші проти УкраїниЄвропейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи як  колегія у складі:

 

 • Летіф Гусейнов, головуючий,
 • Ладо Чантурія,
 • Арнфінн Бордсен, судді,
 • та Вікторія Марадудіна, в.о. заступника Секретаря відділу,

 

після обговорення в закритому судовому засіданні 9 грудня 2021 р. постановляє таке рішення, яке було прийнято в цей день:

 

ПРОЦЕДУРА

 

 1. Справа виникла із заяв проти України, поданих до Суду за статтею 34 Конвенції про захист прав людини та Основних свобод («Конвенція») різними датами що вбачається з доданої таблиці.
 2. Уряд України («Уряд») був повідомлений про розгляд.

 

ФАКТИ

 

 1. Встановлюються список претендентів та відповідні реквізити заяв у доданій таблиці.
 2. Заявники скаржилися на неналежні умови їх утримання, затримання та відсутність будь-якого ефективного засобу правового захисту у національному законодавстві. Окремі заявники також подали інші скарги відповідно до інших положень Конвенції.

 

ЗАКОН

 

 1. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ
 2. Беручи до уваги подібний предмет заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх сумісно в одному рішенні.
 3. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 3 ТА 13 УКРАЇНИ КОНВЕНЦІЇ
 4. Заявники скаржилися головним чином на неналежні умови їх тримання та що вони не мали ефективного засобу правового захисту у зв’язку з цим. Вони посилався на статті 3 і 13 Конвенції, які звучали так:

 

Стаття 3:

 

«Ніхто не може бути підданий катуванням або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».

 

Стаття 13:

 

«Кожен, чиї права та свободи, викладені в цій Конвенції, порушуються мати ефективний засіб правового захисту в національному органі…».

 

 1. Суд зазначає, що заявники трималися під вартою в поганих умовах. Подробиці тримання заявників під вартою зазначені в доданій таблиці. Суд посилається на принципи, встановлені в його прецедентній практиці щодо неналежних умов утримання (див., наприклад, Muršić проти Хорватії [GC], №. 7334/13, §§ 96-101, ECHR 2016). Це повторює зокрема те, що серйозна нестача місця у тюремній камері є значним фактором, який слід враховувати для встановлення того, чи описані умови утримання є «принизливими» з точки зору Статті 3 і може розкривати порушення, як окремо, так і разом з іншими недоліками (див. Muršić, цит. вище, §§ 122-41, та Ананьєв та інші проти Росії, № 42525/07 та 60800/08, §§ 149-59, 10 січня 2012 року).
 2. У зразкових справах «Мельник проти України», № 72286/01, 28 березня 2006 року та «Сукачов проти України», № 14057/17, 30 січня 2020 року, Суд уже виявив порушення щодо питань, подібних до тих, що досліджуються у цій справі.
 3. Розглянувши всі надані йому матеріали, Суд цього не віднайшов будь-якого факту або аргументу, здатних переконати його досягти іншого висновку по суті цих скарг. Беручи до уваги до свою практику з цього приводу, Суд вважає, що і у цій справі умови утримання заявників, як описано в таблиці, доданій нижче, також були неадекватними.
 4. Суд також зазначає, що заявники не мали можливості розпоряджатися ефективним засобом правового захисту щодо цих скарг.
 5. Таким чином, ці скарги є прийнятними та доводять порушення Статті 3 і 13 Конвенції.

 

III. ІНШІ ВСТАНОВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ ЗА ЗАГАЛЬНОВІДОМОЮ ПРАКТИКОЮ

 

 1. У заяві № 10868/21, заявник подав інші скарги, які також порушували питання відповідно до Конвенції, враховуючи відповідну загальновідому практику Суду (див. додану таблицю). Ці скарги не є явно необґрунтованим у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції, вони також не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Відповідно, вони повинні бути оголошені прийнятними. Вивчивши весь матеріал перед ним, Суд приходить до висновку, що вони також розкривають порушення Конвенції в у світлі її висновків у справі Нечай проти України, №. 15360/10, 1 липня 2021 р., щодо надмірної тривалості кримінального провадження та відсутності ефективних засобів, щоб поскаржитися на це.
 2. СКАРГИ, ЯКІ НЕ РОЗГЛЯНУТІ
 3. У заяві № 22948/20 заявник також подав інші скарги відповідно до статті 3 Конвенції щодо неналежних умов його побутового утримання під вартою з 18 квітня 2016 року по 4 грудня 2018 року.
 4. Суд розглянув ці скарги та вважає, що в світлі всіх доказів, якими він володіє, і в тій мірі, в якій вони є оскаржені входять до його компетенції, вони або не відповідають критерії прийнятності, викладені в статтях 34 і 35 Конвенції, чи не доводять будь-які ознаки порушення закріплених прав і свобод в Конвенції або Протоколах до неї.

 

З цього випливає, що в цій частині заяви слід відмовити відповідно до § 4 статті 35 Конвенції.

 

ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

 

Стаття 41 Конвенції передбачає:

 

«Якщо Суд визнає, що було порушення Конвенції чи Протоколів до нього, і якщо це допускає внутрішнє законодавство відповідної Високої Договірної Сторони, то задовольняючи відшкодування, яке має бути здійснене, Суд, у разі необхідності, призначає справедливу сатисфакцію постраждалій стороні».

 

 1. Звернути увагу на наявні у нього документи та на його встановлене право (див., зокрема, рішення щодо Сукачова, процитоване вище, §§ 165 і 167), Суд вважає за доцільне присудити суми, зазначені в таблиці, що додається (див. Додаток – перелік заяв).
 2. Суд також вважає за доцільне, аби відсоткова ставка за прострочення має базуватися на граничній позичковій ставці Європейського центрального банку, до якого слід додати три відсотки.

 

ДОДАТОК

Перелік заяв, у яких подаються скарги за статтями 3 і 13 Конвенції (неналежні умови тримання під вартою та відсутність будь-якого ефективного засобу правового захисту в національному законодавстві)

 

Заява, дата 

та номер подання

Ім’я заявника, 

дата народження

Найменування представника та місцезнаходження Назва установи, час початку та завершення утримання Площа місця тримання Суть  визнаних порушень Інші скарги згідно прецедентних рішень Присуджена сума за

грошові та негрошові

збитки на одного заявника

(в євро)

1 22948/20 

12/05/2020

Олександр Віталійович Арістархов 

1989

Кульбач Сергій Олександрович

Лімогес

Дніпровська виправна установа №4 18/10/2019-21/12/2019 2 місяці 4 дні 2,4 м2 переповненість, відсутність або недостатня електричного  освітлення, нестача свіжого повітря, відсутність або погана якість постільної білизни, відсутність або недостатня кількість їжі, погана якість їжі, пасивне куріння, заборона або обмежений доступ до душу, відсутність або обмежений доступ до питної води 1100
2 43624/20

10/08/2020

Ігор Сергійович Полулях

1988

Рябий Сергій Миколайович, Дніпро, Кульбач Сергій Олександрович, Лімогес  Дніпровська виправна установа №4 12/07/2017-20/08/2020 3 роки, 1 місяць, 9 днів 3,5-3,7 м2 нестача свіжого повітря, пасивне куріння, зараження камери  комахами/гризунами, запліснявіла або брудна камера, відсутність або погана якість постільної білизни, відсутність приватності для туалету, відсутність або неналежність гігієнічні засоби, відсутність засобів гігієни, погана якість харчування, відсутність або недостатня кількість їжі, відсутність або обмежений доступ до душу, відсутність або недостатнє природне освітлення, відсутність або недостатність електричне світло, переповненість 7000
3 55800/20

30/11/2020

Владислав Романович Бурлаков,

1998

Пустунцев Андрій Віталійович, Дніпро Черкаський виправний центр 15/02/2017 

і до цього часу

Більше аніж 4 роки 9 місяців та 4 дні

2,5 м2 нестача свіжого повітря, відсутність туалетних приналежностей, нестача або погана якість постільної  білизни, низька якість їжі, відсутність або обмежений доступ до душу, відсутність або недостатнє природне освітлення, відсутність або недостатність електричного світла, переповненість 7500
4 1177/21

20/11/2020

Степан Олександрович Щербань, 1989 Вавренюк Олександр Володимирович, Пятихатьки Черкаський виправний центр 11/05/2019 до цього часу, більше аніж 2 роки, 6 місяців, 8 днів 2,7 м2 відсутність або погана якість постільної білизни, відсутність або недостатня кількість їжі, переповненість, відсутність туалетних засобів, відсутність або недостатнє електричне освітлення, відсутність або недостатність природнього світла 5900
5 6315/21

20/01/2021

Борис Русланович Кириченко, 1999 Пустунцев Андрій Віталійович, Дніпро Миколаївський виправний центр 10/10/2018 по цей час,

Більше аніж 3 роки, 1 місяць, 9 днів

2,2 м2 переповненість, нестача свіжого повітря, пліснява та брудна камера, відсутність туалетних приналежностей, відсутність приватності для туалету, погана якість їжі, відсутність або обмежений доступ до неї душ, зараження клітини комахами/гризунами, відсутність або погана якість постільної білизни 7000
6 6760/21

20/01/2021

Олександр Олегович Федоренко, 1984 Вавренюк Олександр Володимирович, Пятихатки Миколаївський виправний центр, 13/03/2017 по цей час, більше аніж 4 роки, 8 місяців, 6 днів 2,7-6,2 м2 відсутність свіжого повітря, відсутність або недостатня гігієна приміщення, відсутність або недостатнє електричне освітлення, нестача природного освітлення або його недостатнє, відсутність або погане якість постільної та постільної білизни, відсутність туалетні приналежності, відсутність або недостатня кількість їжі, переповненість, погана якість харчування, відсутність або обмежений доступ до душу 7500
8822/21 28/01/2021 Віктор Миколайович Булах, 1967 Вавранюк Олександр Володимирович, Пятихатки  Вінницька пенітенціарна установа № 1 16/06/2015 по цей час

Більше аніж 6 років, 5 місяців та 3 дні

2,5-5,7 м2 відсутність свіжого повітря, відсутність або недостатня гігієна приміщення, відсутність або недостатнє електричне освітлення, нестача природного освітлення, відсутність або погана якість постільної білизни, відсутність туалетні приналежності, відсутність або недостатня кількість їжі, відсутність або обмежений доступ до душу, переповненість, погана якість їжі 7500
8 10868/21

31/01/2021

Володимир Анатолійович Краснощок

1970

Пустунцев Андрій Віталійович,

Дніпро

Миколаївський виправний центр, 

08/09/2014 до цього часу, більш ніж 7 років, 2 місяці та 11 днів

2,6 м2 відсутність свіжого повітря, відсутність або недостатня кількість електричного освітлення, відсутність або погана якість постільної білизни та ліжка білизни, переповненість, відсутність або недостатність кількість їжі, погана якість їжі, відсутність або неналежні гігієнічні засоби, відсутність туалетних засобів ст. 6 (1) – надмірна тривалість кримінального

провадження –

09.04.2014 – на розгляді

(1 рівень

юрисдикція),

ст. 13 – відсутність будь-якої

ефективний засіб в

внутрішнього законодавства в

повага надмірного

тривалість кримінального

провадження

9800
9 12539/21

19/02/2021

Максим Анатолійович Приходько  Рябий Сергій Миколайович, Дніпро Дніпровська пенітенціарна установа № 4 

11/07/2018-12/01/2021

2 роки, 6 місяців, 2 дні

2,5 м2 переповненість, запліснявіла або брудна камера, неякісна їжа, відсутність або обмежений доступ до душу, відсутність або недостатня кількість їжі, відсутність туалетних засобів, відсутність приватності для туалету, відсутність або погана якість постільної та постільної білизни, відсутність свіжого повітря 5900
10 20315/21

08/04/2021 

Ігор Георгійович Гургенашвілі  Кульбач Сергій Олесандрович Лімогес Київський слідчий ізолятор 27/02/2020 по цей час

Більш ніж 1 рік, 8 місяців, 23 дні

2,6 м2 відсутність або неналежність гігієнічних засобів, відсутність або недостатні фізичних навантажень на свіжому повітрі, недолік приватності для туалету, відсутність туалетних приналежностей, пліснявість або брудна камера, переповненість, погана якість питної води, відсутність або погана якість постільної білизни  4400

 

З ЦИХ ПРИЧИН СУД ОДНОГОЛОСНО,

 

 1. Вирішує задовольнити скарги;
 2. Заявляє про доведеність скарг на неналежні умови затримання, як зазначено у доданій таблиці, відсутність будь-яких ефективних засіб юридичного захисту у національному законодавстві, а інші скарги підтверджують прецедентне право Суду, викладене в доданій таблиці, прийнятне, а частину заяви №. 22948/20 відхиленою;
 3. Постановляє, що ці скарги розкривають порушення статей 3 і 13 Конвенція про неналежні умови тримання під вартою в періоди, зазначені в таблиці нижче, та відсутність будь-якого ефективного засобу у національному праві;
 4. Постановляє, що було порушення Конвенції щодо інших скарг, поданих відповідно до усталеної практики Суду (див. додану таблицю);
 5. Встановлює:

 

(a) що держава-відповідач має виплатити заявникам протягом трьох місяців, суми, зазначені в таблиці, що додається, розрахованими в валюті держави-відповідача за курсом, що застосовувався на дату перерахування;

 

(b) що від закінчення вищезгаданих трьох місяців до нарахованих сум додатково сплачується на зазначені вище суми за розміром, що дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального банку протягом періоду за замовчуванням плюс три відсотки.

 

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 13 січня 2022 року відповідно до Правила 77 §§ 2 і 3 Регламенту Суду.

 

Вікторія Марадудіна                                                       

Виконуючий обов’язки                               

заступника секретаря відділу

 

Летіф Гусейнов, Головуючий