Культ Садхгуру. Особливості харчування та депривація сну